Fyr med pellets eller ved

Med Aduro Hybrid får du flere muligheter. Fyr enkelt og effektivt med trepellets, eller fyll på ved og nyt bålkosen. Du kan når som helst veksle mellom ved og pellets: Du kan fylle på ved mens du bruker pelletsfunksjonen, fyre opp veden med hjelp av pellets eller stille inn ovnen til å starte selve pelletsfunksjonen når bålet har brent ut.

Fyring med ved

Jevnlig fyring med i hybridovnen er anbefalt da dette renser brennkammeret og optimerer forbrenningen. Du kan alltid fyre med ved i ovnen uansett om strømmen går eller det skulle oppstå andre driftsforstyrrelser.

Vi anbefaler å bruke kløyvet løvtre som har vært oppbevart i minst 1 år utendørs under tak og som har en fuktighet på 18% eller mindre. Tre som oppbevares innendørs har en tendens til å bli for tørt og dermed bli avbrent for fort. Treet kløyves i kubber med en diamater på ca. 10 cm og en lengde på maks. 39 cm. Ved bruk av tre med for høy fuktighet reduseres ovnens virkningsgrad betydelig, det dannes sot og partikkelutslippet øker. 

Fyring med trepellets

Du bør kun bruke Ø6 mm trepellets med en makslengde på 30 mm som er sertifiserte i henhold til klasse 1 i ISO-standard 17225-2 (DIN plus, EN plus 14961-2 A1, PEFC / 04-31-0220 eller ÖNORM M7135). Vi anbefaler at du bruker trepellets av god kvalitet som er enkle å knekke – og gjerne lyse framfor mørke pellets, fordi mørke pellets kan påvirke ovnens støynivå, virkningsgrad og renseintervall negativt. Fuktigheten må ikke overskride 10 % av vekten, og askeprosenten må være under 1 % av vekten.

Aduro Hybrid krever stabilt skorsteinstrekk 

Aduro Hybrid er et unikt produkt som ikke fungerer som en normal pelletsovn, men med et naturlig trekk i skorsteinen. Dette er forutsetningen for at ovnen kan fyre med ved uten bruk av strøm. Det er derfor ikke en typisk pelletsovn som blåser røyken ut i skorsteinen og fyrer stabilt på pellets i lang tid. Tiden i drift – før en lett rengjøring er nødvendig – avhenger i høy grad av varmenivået, kvaliteten av pelletsene og hvor stabilt skorsteinstrekket er. Et stabilt skorsteinstrekk er avgjørende for suksess med hybridovnen. Se våre retningslinjer for skorsteinens plassering her

Hvis du ønsker å forbedre kvaliteten og varigheten av forbrenningen samt sikre en stabil drift tilbyr Aduro en røyksuger, Aduro DraftOptimizer, som kan forbedre og stabilisere et svakt skorsteinstrekk.

TOP