Tenn opp med ro i sinnet

Det skal være trygt og sikkert å tenne opp i en biopeis fra Aduro. Derfor kan du med det medfølgende håndtaket enkelt ta ut brenneren av biopeisen og fylle på bioetanol, fra der du oppbevarer det. Brenneren inneholder keramiske fibre som effektivt absorberer bioetanolen som en svamp. Dette gjør det enkelt og sikkert å flytte brenneren og tenne opp.

Den patenterte funksjonen, Aduro Bio-Safe, viser om biopeisen er for varm til påfylling. En varmesensitiv fjær blokkerer for påsetting av håndtaket når biopeisen er over 40 grader varm.

Aduros biopeiser har gått gjennom omfattende sikkerhetstester, og er testet i henhold til europeisk standard EN16647:2015.

Når du fyller på bioetanol, bør du følge disse sikkerhetsanvisninger:

  • Sørg for at biopeisen er slukket og avkjølt før påfylling.
  • Bruk bioetanol av god kvalitet. 
  • Bruk en vanlig trakt du har hjemme ved påfylling.
  • Bruk 1 liters flasker, da disse er lettere å håndtere.
  • Hell sakte for å unngå overfylling og søl.
  • Hvis du søler, bør du tørke det opp umiddelbart og vente med å tenne til området er helt tørt.
TOP