Skorsteinens funksjon og betydning for peisovnen

 • Betydning
 • Plassering
 • Skorsteinstrekk

Skorsteinens primære funksjon er å lede røyken vekk fra peisovnen og ut av huset. Men dette er ikke skorsteinens eneste funksjon, da den også skal sikre at det trekkes nok luft inn i peisovnen, slik at ilden brenner rent.

For at en peisovn skal kunne fungere perfekt må det være tilstrekkelig trekk i skorsteinen. Skorsteinen er peisovnens motor og driver forbrenningen i peisen. Uten en velfungerende skorstein med korrekt trekk, brenner ikke peisovnen ordentlig. Dette kan bl.a. skape problemer med opptenning, røyk innendørs, samt dårlig forbrenning og røykutvikling som kan være sjenerende for nabolaget.

Det er varmen i røyken som skaper skorsteinstrekket. Trekket oppstår på grunn av temperaturforskjellen mellom luften/røyken inne i skorsteinen og temperaturen utenfor. På denne måten dannes en oppadgående luftstrøm som forsterkes jo høyere skorsteinen er og jo bedre skorsteinen er isolert. Stålskorsteiner er derfor i utgangspunktet bedre enn murskorsteiner, da de varmes opp raskere og enklere samt holder bedre på varmen pga. god isolering.

Det ideelle skorsteinstrekket ligger mellom 12-15 Pascal, Pa, men varierer naturlig i løpet av året fra høyest om vinteren til lavest om sommeren.

Samarbeidet mellom peisovnen og skorsteinen er derfor avhengig av et korrekt skorsteinstrekk. Dette er en vesentlig faktor å ta hensyn til når man vurderer peisovnens plassering og især skorsteinshøyden. Omkringliggende høye trær, bygninger og husets plassering (høyt/lavt) stiller krav til ”høyden” på skorsteinen. Vinden utenfor spiller også en rolle da den kan forsterke eller redusere trekket alt etter lokale forhold, så her er høyden på skorsteinen også avgjørende.

Peisovn i lavenergihus

En annen og vesentlig faktor som også skal tas hensyn til, er husets tilstand. Hus isoleres/tettes oftere i dag enn for 10 år siden. I lavenergihus med genvex-systemer og store avtrekk kan det oppstå et underskudd av luft. Dette resulterer ofte i at peisovnen "mister pusten”. I slike tilfeller anbefaler vi Aduro peisovner med en "air"-tilkobling (ekstern lufttilførsel). Les mer her

Skorsteinens plassering på taket er avgjørende for skorsteinstrekket. Her kan du se en illustrasjon over de tre sonene hvor skorsteinen kan være plasseres, og de tre sonenes betydning.

Sone 1

I sone 1 kan du være forholdsvis sikker på at skorsteinstrekket er bra. Trekket kan bli påvirket av store trær og andre bygninger som står nærme skorsteinen.

Sone 2

I sone 2 kan du oppleve at skorsteinstrekket ikke er bra i perioder. Trekket er spesielt påvirkelig av vindretningen, men store trær og andre bygninger som står nærme skorsteinen kan også påvirke trekket. Opplever du vanskeligheter i sone 2 kan det hjelpe å forlenge skorsteinen, slik at den kommer inn i sone 1 eller montere en Aduro DraftOptimizer.

Sone 3

I sone 3 vil du oppleve at skorsteinstrekket ofte ikke er så bra. Vi anbefaler at montere en Aduro DraftOptimizer for å unngå vanskeligheter.

Trekken i skorsteinen har stor betydning for ovnens funksjon. Det kan være flere ulike årsaker til dårlig skorsteinstrekk, men nedenfor har vi listet opp de vanligste:

 • Skorsteinen er for lav og kommer dermed ikke over mønet (se 'Plassering' for tegning)
 • Huset ligger i le av høye trær eller hus
 • Skorsteinen er utett og trekker inn falsk luft (for eksempel pga. manglede fuger eller dårlig isolering)
 • Det er undertrykk i huset, slik at peisovnen ikke får nok luft (pga. kjøkkenvifte/ ventilasjonsanlegg)
 • Huset er såpass godt isolert at peisovnen ikke får nok luft til forbrenningen

Forbedring av dårlig skorsteinstrekk

Et dårlig skorsteinstrekk kan i enkelte tilfeller forbedres ved en høyere røykgasstemperatur, og korrekt opptenning er derfor viktig. F.eks. vil tørt tre gi bedre forbrenning og en høyere temperatur i ovnen, hvilket vil øke trekket i skorsteinen. Motsatt kan fuktig ved forverre skorsteinstrekket da lavere temperatur i ovnen gir mindre oppdrift i skorsteinen. Vi anbefaler å bruke kløyvet bjørk eller bøk med en fuktighet på maks 18%.

Uteblir effekten ved korrekt fyring kan et bedre skorsteinstrekk oppnås ved å:

 • Forlenge høyden på skorsteinen
 • Montere en ”aspirotor” - en roterende pipehatt som øker trekket markant og minimerer risikoen for røyknedslag
 • Montere en røyksuger på skorsteinen – for eksempel Aduro DraftOptimizer
 • Sikre at skorsteinen er tett ved å undersøke rensedøren, samlinger og isoleringen

Ta eventuelt kontakt med din lokale skorsteinsfeier for en profesjonell vurdering av ditt skorsteinstrekk.

TOP