Slik lykkes du med din Aduro pelletsovn

På denne siden finner du svar på noen av spørsmålene som stilles oftest om Aduro pelletsovn. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, har vi samlet alle svarene i vårt kundeserviceunivers

Gå til kundeserviceuniverset

 • FAQ
 • Pelletsovn app
 • Tilkobling til wifi

Hvordan fungerer ovnen?

Du kan velge mellom 5 varmenivåer, hvor 1 er det laveste og 5 er det høyeste. Du kan dessuten velge den romtemperaturen du ønsker – med intervaller på 0,5 °C. 

Hvis du velger varmenivå 4 og slår på ovnen, vil den varme på nivå 4 fram til ønsket romtemperatur er nådd. Ovnen senker deretter automatisk varmenivået for å holde ønsket romtemperatur. 

Jo høyere varmenivå du velger, desto hurtigere når ovnen ønsket romtemperatur. 

Hvis du velger å aktivere standby-funksjonen, slår ovnen seg helt av så snart romtemperaturen er 1 °C over ønsket romtemperatur, og den slår seg automatisk på igjen når romtemperaturen faller til 1 °C under ønsket romtemperatur. 

Kan en Aduro pelletsovn være på 24/7?

Svaret er JA. Det krever bare litt rengjøring. 

Avhengig av pelletskvaliteten kan ovnen kjøre uforstyrret i et par dager. Vi anbefaler likevel at du rengjør brennerskålen daglig. Vær oppmerksom på at du må slå ovnen helt av slik at den blir kald, før du rengjør brennerskålen. 

Hvor lenge kan pelletsovnen kjøre på full pelletsbeholder (~15 kg)?

Varmenivå 1: ~21,5 timer.
Varmenivå 2: ~15 timer.
Varmenivå 3: ~11,5 timer.
Varmenivå 4: ~9,5 timer.
Varmenivå 5: ~7,5 timer.

Den gjennomsnittlige kjøretiden på full pelletsbeholder avhenger imidlertid av kvaliteten på trepelletsen og andre faktorer som påvirker forbrenningen. Dessuten er det usannsynlig at ovnen kjører på varmenivå 4 eller 5 i flere timer om gangen, fordi ovnen bytter til et lavere varmenivå når ønsket romtemperatur er nådd. 

Hvordan fungerer Aduro pelletsovn-appen?

NB: Gjelder Aduro P1-, P4- og P5-serien

Aduro pelletsovner kan styres fra Aduro pelletsovn-appen. Med appen har du flere muligheter til å styre ovnen, for eksempel på varmenivå, ønsket romtemperatur samt «kalender»-funksjonen. Nedenfor kan du lese mer om ovnens funksjoner.

På forsiden av appen kan du se følgende:

 • Driftsstatus: ON/OFF
 • Varmenivå: 1–5 (når ovnen er på)
 • Romtemperatur: Viser nåværende romtemperatur.
 • Røyktemperatur: Viser nåværende røyktemperatur.
 • Kalender: Viser om kalenderfunksjonen er aktivert eller ikke.
 • Setup-knapp: Trykk på setup-knappen for å endre varmenivå, stille inn ønsket romtemperatur samt slå ovnen av og på.  

Dette skjermbildet viser følgende funksjoner:

 • Varmenivå: Her kan du endre varmenivå. Velg mellom 5 nivåer (på nivå 1 og 2 vil viften gå med lavere hastighet)
 • Ønsket romtemperatur: Still inn antall grader ovnen skal varme opp rommet til.
 • Kalender: du kan avslutte ukeprogrammet du har stilt inn fra ovnens display.
 • Start/stopp: Her tenner/slukker du ovnen.

Hvordan fungerer kalenderfunksjonen på pelletsovnene P1 og P4?

Du kan stille inn ovnens kalenderfunksjon fra ovnens display. Det finnes tre typer timerinnstillinger:

 • Daglig - lar deg spesifisere 2 tidsperioder per dag.
 • Ukentlig - lar deg spesifisere opptil 4 tidsperioder som kan aktiveres og deaktiveres for hver ukedag. Hvis du ønsker å aktivere flere tidsperioder på samme dag, må du passe på at disse periodene ikke overlapper hverandre.
 • Helg - lar deg spesifisere 2 tidsperioder som gjelder lørdag og søndag.

Med Aduro pelletsovn-appen kan du avslutte programmet du har stilt in fra ovnens display.

Her finner du en veiledning til hvordan du kobler mobiltelefonen til pelletsovnen, samt hvordan du kobler pelletsovnen til husets wifi. 

TOP