Slik lykkes du med din Aduro pelletsovn

På denne siden finner du svar på noen av spørsmålene som stilles oftest om Aduro pelletsovn. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, har vi samlet alle svarene i vårt kundeserviceunivers Aduro Kundeservice

Gå til Aduro Kundeservice

 • FAQ
 • Pelletsovn app
 • Tilkobling til wifi

Hvordan fungerer ovnen?

Du kan velge mellom 5 varmenivåer, hvor 1 er det laveste og 5 er det høyeste. Du kan dessuten velge den romtemperaturen du ønsker – med intervaller på 0,5 °C. 

Hvis du velger varmenivå 4 og slår på ovnen, vil den varme på nivå 4 fram til ønsket romtemperatur er nådd. Ovnen senker deretter automatisk varmenivået for å holde ønsket romtemperatur. 

Jo høyere varmenivå du velger, desto hurtigere når ovnen ønsket romtemperatur. 

Hvis du velger å aktivere standby-funksjonen, slår ovnen seg helt av så snart romtemperaturen er 1 °C over ønsket romtemperatur, og den slår seg automatisk på igjen når romtemperaturen faller til 1 °C under ønsket romtemperatur. 

Hvordan fyller jeg pellets på en Aduro pelletsovn?

Aduro P1 og Aduro P2 har begge en integrert pelletsbeholder med plass til ca. 15 kg trepellets. 

Hvis du fyller trepellets i beholderen mens ovnen er fortsatt varm, må du passe på så du ikke brenner deg. 

Bruk egnet utstyr til å fylle på pellets fordi posene som pelletsen ofte leveres i, lett kan smelte hvis de kommer i kontakt med den varme overflaten på ovnen. 

Aduro P1-serien er utstyrt med et lokk til pelletsbeholderen oppå ovnen:

 

Aduro P2 er utstyrt med en skuff til pelletsbeholderen på høyre side:

Kan en Aduro pelletsovn være på 24/7?

Svaret er JA. Det krever bare litt rengjøring. 

Avhengig av pelletskvaliteten kan ovnen kjøre uforstyrret i et par dager. Vi anbefaler likevel at du rengjør brennerskålen daglig. Vær oppmerksom på at du må slå ovnen helt av slik at den blir kald, før du rengjør brennerskålen. 

Hvor lenge kan pelletsovnen kjøre på full pelletsbeholder (~15 kg)?

Varmenivå 1: ~21,5 timer.
Varmenivå 2: ~15 timer.
Varmenivå 3: ~11,5 timer.
Varmenivå 4: ~9,5 timer.
Varmenivå 5: ~7,5 timer.

Den gjennomsnittlige kjøretiden på full pelletsbeholder avhenger imidlertid av kvaliteten på trepelletsen og andre faktorer som påvirker forbrenningen. Dessuten er det usannsynlig at ovnen kjører på varmenivå 4 eller 5 i flere timer om gangen, fordi ovnen bytter til et lavere varmenivå når ønsket romtemperatur er nådd. 

NB: Gjelder kun Aduro P1-serien

Hvordan fungerer Aduro pelletsovn-appen?

 • Driftsstatus: ON/OFF
 • Varmenivå: 1–5 (når ovnen er på)
 • Romtemperatur: Viser nåværende romtemperatur.
 • Røyktemperatur: Viser nåværende røyktemperatur.
 • Kalender: Viser om kalenderfunksjonen er aktivert eller ikke.
 • Setup-knapp: Trykk på setup-knappen for å endre varmenivå, stille inn ønsket romtemperatur samt slå ovnen av og på.  
 • Her kan du endre varmenivå fra 1–5.
 • Du kan slå ovnen av og på ved å trykke på start/stopp-knappen. 
 • Her kan du stille inn ønsket romtemperatur.
 • Du kan slå ovnen av og på ved å trykke på start/stopp-knappen. 
 • Her kan du aktivere/deaktivere kalenderfunksjonen.

Hvordan fungerer kalenderfunksjonen?

I Aduro pelletsovn-appen kan du aktivere og deaktivere kalenderfunksjonen. 

Tidsurinnstillingene (daglig, ukentlig og helg) må du imidlertid justere og aktivere separat med displayet på ovnen. 

På ovnsdisplayet kan du definere ulike tidsrammer hvor ovnen skal slå seg av og på. Ovnen opererer heretter i henhold til valgt varmenivå og ønsket romtemperatur. 

Du kan lese mer om tidsurfunksjonen og programmering i de respektive bruksanvisningene. Disse finner du her.  

Her finner du en veiledning til hvordan du kobler mobiltelefonen til pelletsovnen, samt hvordan du kobler pelletsovnen til husets wifi.