Aduro-tronic automatikk

Minimal innsats - forbedret forbrenning 

For at du skal kunne oppnå en god forbrenning er det viktig at luften i brennkammeret styres nøye (ca. hvert ½ minutt) hver gang det legges inn ved i peisovnen, men i praksis er det vanskelig å overvåke forbrenningen så nøye manuelt.

Med den patenterte automatikken Aduro-tronic utføres regulering av primær lufttilførsel automatisk. Dermed slipper du å regulere den manuelt. Det eneste du behøver å gjøre er å legge tørr ved i ovnen, tenne opp og aktivere automatikken. Dette betyr mindre arbeid, mindre vedforbruk, og forbedret forbrenning.

Tester har vist at en Aduro 1 med feiljustert spjeld (åpent primærspjeld) bruker 40% mer ved enn samme ovn med Aduro-tronic automatikk. 

Forbedret brennstofføkonomi og forbrenning

Målinger utført av DMU i villastrøk viser at en del vedovner ikke betjenes riktig og dermed utleder en større mengde partikler i røyken. En peisovn som brukes feil, har også et vesentlig større forbruk av ved.

Fordeler ved bruk av Aduro-tronic

  • Større betjeningskomfort – peisovnen regulerer selv primærluften
  • Mer varme for pengene – les mer i testen nedenunder
  • Optimalisert forbrenning - færre partikler, mindre brenselforbruk
  • En enkel løsning med stor nytteverdi

Samtlige av Aduros peisovner og hybridovner er utstyrt med Aduro-tronic som standard.

Hvor stor betydning har Aduro-tronic?

Svaret avhenger av hvor godt du bruker peisovnen din og hvor ofte du regulerer lufttilførselen. Hvis du bruker peisovnen din på korrekt måte – ved å bruke spjeldet til å justere luften korrekt ca. hvert halve minutt i løpet av de første seks minuttene etter hver påfylling – vil du spare 0%. Bruker du derimot peisovnen din med primærspjeldet helt åpent under hele fyringen, vil du kunne spare 40%. Derfor ligger besparelsen på opptil 40% alt etter hvor ofte og hvor godt du regulerer spjeldet.

For å undersøke effekten av Aduro-tronic-automatikken har vi foretatt en sammenlignende test av to vedovner både i egne laboratorier og på Teknologisk Institutt. Begge vedovner er av modellen Aduro 1 - den ene uten Aduro-tronic, den andre med Aduro-tronic.

Testen viste tydelig at en Aduro 1 med feiljustert spjeld (åpent primærspjeld) bruker 40% mer tre enn samme ovn med Aduro-tronic. Samtidig er partikkelforurensningen ca. 3-5 ganger høyere per kilo tre (les hele teksten nedenfor).

Test av Aduro-tronic

Hensikten med testen var å demonstrere hvor stor innvirkning Aduro-Tronic-automatikken har på forbrenningen, vedforbruket og partikkelutslippet, og om man da kan oppnå en renere og dermed mindre miljøbelastende forbrenning.

Testen foregikk på samme måte for begge ovner og strakte seg over en måned, der begge vedovnene ble fyrt i 7 timer daglig, 4 dager i uken. Hver morgen ble det fyrt opp i begge peisovner etter bruksveiledningens anvisning, og så snart det var dannet et solid lag av glør i bunnen av ovnen, ble det lagt på mer ved. Testen er dermed laget utifra det premisset at man ikke rører/betjener peisovnen mellom hver gang det legges på ved.

På peisovnen uten automatikk ble oppstartsspjeldet åpnet og det forble åpent under hele testen (dvs. at peisovnen ikke ble betjent - og dermed ikke betjent riktig), mens på ovnen med Aduro-tronic ble automatikken aktivert.

Testens resultater

Etter å ha gjennomført denne testen er Aduros konklusjon at en Aduro 1-peisovn med Aduro-tronic-automatikk har en bedre og renere forbrenning enn en Aduro 1 uten Aduro-tronic.

Vedmengden som ble brukt under testen, ble omregnet til en normal fyringssesong på 5 måneder (dvs. ganget med 5).

Av dette regnestykket fremgår det at 728 kg ved brukes i vedovnen uten Aduro-tronic, mens det kun brukes 416 kg ved i vedovnen med Aduro-tronic i løpet av én fyringssesong. En peisovn med Aduro-tronic forbrenner dermed ca. 40% mindre ved i timen sammenlignet med en peisovn uten Aduro-tronic med et feilinnstilt spjeld.

Betjener man peisovnen sin manuelt og perfekt, hvilket vil innebære en betjening av spjeldet ca. hvert ½ minutt de første 6 minuttene etter hver påfylling, er besparelsen derimot på 0%. Derfor ligger besparelsen i intervallet på opptil 40% avhengig av hvor ofte og godt man regulerer spjeldene sine. Erfaringer fra kundeanalyser og undersøkelser fra DMU viser at mange forbrukere ikke betjener ovnene deres helt perfekt - og at det er vanskelig i praksis å produsere samme resultater som i testlaboratoriet.

Ved Teknologisk Institutt har vi testet våre peisovner under forskjellige forhold og påvist at en peisovn som betjenes riktig med Aduro-tronic utleder mellom ⅓ og ⅕ antall partikler per time sammenlignet med utslippet fra samme svanemerkede ovn uten automatikk, som brenner med et konstant åpent oppstartsspjeld.

For at du skal kunne oppnå en god forbrenning er det viktig at luften i brennkammeret styres nøye (ca. hvert ½ minutt) hver gang det legges inn ved i peisovnen. Med Aduro-tronic-automatikken skjer reguleringen av primærluften automatisk og du behøver derfor ikke å styre forbrenningen manuelt. Det betyr mindre arbeid og bedre forbrenning.

TOP