Slik lykkes du med din Aduro peisovn

På denne siden finner du svar på noen av spørsmålene som stilles oftest om Aduro peisovner. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, har vi samlet alle svarene i vårt kundeserviceunivers.

GÅ TIL KUNDESERVICEUNIVERSET
 

  • Installasjon
  • Fyring
  • Vedlikehold

Hvilke avstandskrav gjelder?

Det er viktig at plasseringen av din Aduro peisovn oppfyller gjeldende regler og standarder for installasjon av peisovner

Står peisovnen opp mot en mursteinsvegg eller andre ikke-brennbare materialer, er det ingen minimumskrav til avstand. Av hensyn til rengjøringen og for optimal utnyttelse av konveksjonsluften, anbefales det imidlertid å holde en avstand på 5-10 cm avstand til veggen.

Det stilles kun avstandskrav når peisovnen er plassert opp mot brennbart materiale. Finn bruksanvisningen til din Aduro peisovn på denne siden for å se avstandskravene til ovnen din. Videre anbefaler vi at du rådfører deg med din forhandler, kommune og skorsteinsfeier hvis du skulle være usikker på kravene. Det er deg og din montør som er ansvarlig for at peisovnen monteres forsvarlig og at gjeldende reglement overholdes. Peisovnen kan først tas i bruk når den er godkjent av en skorsteinsfeier.

Trenger jeg en gulvplate?

For at en peisovn kan plasseres på et brennbart underlag som f.eks tregulv eller gulvteppe kreves det at det legges en ikke-brennbar plate mellom ovnen og gulvet. Den anbefalte størrelsen på gulvplaten avhenger av peisovnens størrelse, men platen skal dekke minimum 30 cm foran ovnen og 15 cm til hver side. Aduro har et bredt utvalg av plater. Les mer her.

Peisovnen min har både topputtak og bakuttak - hvilket skal jeg velge?

Hvis du allerede har et hull i veggen eller taket fra en tidligere installasjon, vil det være fornuftig å tilpasse den nye ovnen til samme uttak så langt som mulig. Hvis du nettopp har fått din første peisovn, som har mulighet for både topputtak og bakuttak, kan du lese om fordelene her:

Fordelen med bakuttak til murt skorstein er at røykrøret er skjult bak ovnen, da man kun trenger en stuss bak ovnen. Ved tilkopling av bakuttak ser derfor ovnen enklere ut.

Fordelen med topputtak er at ovnen ofte vil ha bedre trekk og dermed bedre forbrenning. Velger du topputtak og forlenger det med én meter uisolert røykrør, er det også mulig å øke effektiviteten til ovnen med 5-7 %, da du holder varmen i rommet i stedet for å lede den bort i skorsteinen.

Hvordan koble ovnen til en murt skorstein?

Hvis peisovnen skal tilkobles en murskorstein benyttes bakutgangen (eller et buet røykrør via topputgangen). Til Aduros peisovner anvendes det et rør med en diameter på 150 mm. Hvis høyden på ovnens bakuttak stemmer overens med det eksisterende hullet i skorsteinen, kan du bruke dette. Hvis ikke må du måle opp for et nytt hull. Det tas et nytt hull i skorsteinen der murgjennomføringen plasseres og mures fast med peismørtel. Deretter monteres peisovnen og røykrøret settes på plass. Det legges en tynn pakning mellom røykrøret og røykrørsinnføringen for å tette installasjonen. Røykrøret skal gå 5-10 cm inn i røykrørsinnføringen, men må ikke blokkere åpningen i skorsteinen.

Ovner beregnet på veggmontering skal monteres på murt skorstein bygget med isolerende skorsteinselementer. De må ikke monteres direkte på murte skorsteiner uten isolerende skorsteinselementer eller direkte på isolerte skorsteinselementer.

Les også om funksjonen til og betydningen av skorsteinen her.

Kan flere ovner kobles til samme murte skorstein?

I utgangspunktet, ja. Du må imidlertid være klar over gjeldende krav og retningslinjer før du planlegger denne typen installasjon. Hvorvidt denne formen for montering er mulig, vil alltid være en vurdering i det konkrete tilfellet. Det er derfor vår anbefaling at du tar kontakt med en skorsteinsfeier og installatør for å få deres vurderinger.

Hvilken ved er best egnet til fyring?

Vi anbefaler å bruke kløyvet bjørke- eller bøkeved som har vært oppbevart i minst ett år under tak. Ved som oppbevares innendørs har en tendens til å bli for tørr og dermed brenne for raskt.

Treet skal helst være felt om vinteren da kan du være sikker på at fuktigheten er passe. Veden deles i biter på ca. 10 cm i "diameter". Lengden på veden avhenger av størrelsen på brennkammeret i peisovnen. De fleste nye peisovner har et brennkammer på 33-40 cm i bredden.

For å oppnå optimal forbrenning kan ikke vedens fuktighet overstige 18 %. Dette vil tilsvare ett års oppbevaring under tak. Fuktigheten kan måles med en fuktmåler eller ved å smøre oppvaskmiddel på den ene siden av vedkubben og blåse på den andre. Hvis veden har riktig tørrhet vil det komme såpebobler. Se mer i denne veiledningen.

Hvordan tenner jeg peisovnen min?

Opptenningen er meget avgjørende for en hurtig og effektiv start på forbrenningen.Vi har samlet de beste tipsene i denne veiledningen.

Hvordan fyrer jeg peisovnen min?

For å få best mulig forbrenning må du regulere varmeeffekten med brenselet. Små vedkubber gir en kraftigere forbrenning enn store,

I tillegg påvirkes forbrenningen også av vedmengden i brennkammeret. For normal bruk bør man ikke legge inn mer enn to vedkubber. Hvis du ønsker høy effekt, kan du legge inn mer ved.

Når du legger på en ny vedkubbe skal du åpne primærluften nederst på døren inntil ilden har fått skikkelig tak. For å utnytte brenselet optimalt kan du la glørene ligge så lenge at det er nødvendig å åpne primærluften i ca. 2 minutter for å fyr på nye vedkubbene.

For å redusere risikoen for spredning av aske fra ovnen når døren åpnes for innleggelse av ny vedkubbe, er det en god idé å åpne spjeldet til askeskuffen i ca. 1 minutt før døren åpnes. Dette gir økt trekk i ovnen og reduserer risikoen for at aske faller ut.

Hvordan forbedrer jeg skorsteinsavtrekket?

Det er nødvendig med korrekt skorsteinsavtrekk for å få optimal forbrenning i ovnen. Trekket skal være på ca. 15 pascal.

Skorsteinen oppnår først et optimalt trekk når den er varm nok. Derfor kan du prøve å forlenge opptenningsfasen slik at skorsteinen varmes godt opp. Dette gjør det du ved å bruke rikelig med opptenningsved samt 1-2 tennblokker. Når det er dannet et godt lag med glør fylles det på to til tre vedkubber til.

Skorsteinsavtrekket kan også forbedres med en mer permanent løsning ved å installere røykavtrekket Aduro DraftOptimizer.

Hvis skorsteinen er for lav, utett eller har mangelfull isolering kan det oppstå problemer med trekket fra skorsteinen. Her er det nødvendig å reparere den eksisterende skorsteinen eller montere en ny (la skorsteinsfeieren vurdere dette). Les mer om funksjonen til skorsteinen her.

Når bør pakningene skiftes?

Over tid slites pakningene, og de bør derfor inspiseres regelmessig. Hvis de lekker bør de skiftes, da det er vesentlig at ovnen er tett. Sjekk også jevnlig at pakningene sitter riktig, slik at det ikke kommer røyk ut av ovnen på feil sted.

Hvordan fjerner jeg sot på glasset?

Våt ved, dårlig trekk i skorsteinen og feil betjening av peisovnen kan gi sotflekker på vinduet. De fjernes imidlertid enkelt med en fuktig klut som du dypper i kald aske fra ovnen og gnir på det sotede glasset. Det finnes også rengjøringsmidler som er spesielt egnet for å fjerne sot fra glasset, for eksempel Aduro Easy Clean-svampen. Svampen verken riper eller skader overflaten på glasset og kan brukes flere ganger. Det er ikke nødvendig å bruke vann eller vaskemiddel. Du kan kjøpe Aduro sine rengjøringsprodukter her.

Kan jeg justere døren?

Justering av døren og lukkemekanismen er en nødvendig del av vedlikeholdet av ovnen, og som du enkelt kan gjøre selv. Hvis døren henger på den ene siden, føles treg å lukke eller ikke lukkes ordentlig, bør du justere og stramme hengslene og beslagene rundt døren. Finn veiledningen i kundeserviceuniverset vårt.

Hvordan vedlikeholdes brennkammeret?

Ildfaststeinene i brennkammeret slites naturlig under bruk og bør skiftes når det oppstår sprekker som er mer enn en halv centimeter brede. Holdbarheten til platene avhenger av hvor mye ovnen brukes og hvor kraftig man fyrer. Materialet er porøst, så for å unngå at platene går i stykker, er det viktig at veden legges forsiktig inn i brennkammeret. Du kan selv bytte ut platene, som finnes i ferdige sett. Disse kan kjøpes på www.aduroshop.dk.

For å opprettholde isolasjonsevnen er det også viktig å skifte ut røykføringsplaten i vermiculitt på toppen av brennkammeret når den er slitt ned til ½ tykkelse. Små sprekker har ingen innvirkning på isolasjonsytelsen.

Hvor ofte skal asken fjernes?

Du bør tømme askeskuffen før den blir helt full. Dette gjøres når du ikke fyrer i ovnen. Hvis det samler seg aske i askeskuffen, kan det blokkere lufttilførselen og redusere ytelsen til ovnen. Husk også å rengjøre rommet der askeskuffen er plassert.

La alltid et lag med aske ligge igjen i bunnen av brennkammeret, da det fungerer som isolasjon og gjør det lettere å tenne opp neste gang.

Hvordan rengjør jeg ovnen?

Overflaten på ovnen ser best ut hvis den støvsuges med en liten dyse med myk bust eller støvtørkes med en tørr myk klut. Ikke bruk alkohol eller andre løsemidler, da dette vil fjerne malingen. Peisovnen må heller ikke rengjøres med vann.

Rengjøring av peisovnen innvendig og røykrøret bør gjøres årlig eller oftere i forhold til hvor ofte peisovnen brukes. Dette arbeidet kan også bestilles hos skorsteinsfeieren.

Kan malingen repareres når den er slitt?

Aduro-ovner er malt med en varmebestandig spraymaling som tåler temperaturer på opptil 500 grader. Spraymalingen inneholder ingen løsemidler, noe som gjør at den hefter litt dårligere enn andre malingstyper, og den er derfor ikke like motstandsdyktig på overflaten.

Fordelen med denne malingstypen er at det er superenkelt å friske opp ovnen selv eller reparere en ripe i overflaten. Alle kan gjøre dette og oppnå et flott resultat. Les vår veiledning om hvordan du lakkerer ovnen her.

TOP