Slik får du suksess med din Aduro Hybridovn

På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål om Aduro Hybrid. Finner du ikke svaret på ditt spørsmål her, har vi samlet alle svarene i vårt kundeserviceunivers

Gå til kundeserviceuniverset

Download manualer

 • FAQ
 • Aduro Hybrid app
 • Tilkobling til wifi

Kan Aduro Hybrid fyre 24/7?

Svaret er JA. Det krever bare litt rengjøring. Hvis du ønsker å bruke pelletsfunksjonen flere dager i strekk, er det nødvendig å skrape aske og kullrester ut fra ovnen underveis i fyringen. Vi anbefaler alltid å rengjøre ovnen når den er kald, men rengjøring av brennhulen kan foregå mens ovnen er i bruk. I denne filmen viser vi deg hvordan (8:00-8:25). Intervallet for rengjøring er i høy grad påvirket av pelletskvaliteten. Derfor er det viktig at du kun benytter godkjente trepellets, da enkelte pelletstyper etterlater mer aske og kullrester enn andre. Vår erfaring er at de fleste kunder med en god skorsten kan fyre i 50 timer på varmenivå 1 - innen det blir nødvendig å rengjøre ovnen.

Slik sikrer du korrekt skorstenstrekk

Har du problemer med å tenne opp i ovnen? Kommer det røyk ut i stua når du åpner døren til ovnen? Opplever du dårlig forbrenning og at nabolaget røyklegges? Da skyldes det at det er noe i skorsteinen som blokkerer røykgassene. Sjekk derfor skorsteinen og at det ikke er hus eller trær i nærheten som kan påvirke vinden rundt skorsteinen.

Hvis skorsteinen er for lav, lekker eller dårlig isolert, kan det oppstå problemer med pipetrekket (la skorsteinsfeieren vurdere det). Trekket skal være tilstrekkelig ved opptenning med kald ovn/pipe for å sikre tilfredsstillende forbrenning og hindre røykutslipp. Vi anbefaler derfor et trekk på 5 Pa i opptenningsfasen. Når opptenningen er vellykket og temperaturen stiger, er det viktig at trekket når et stabilt nivå mellom 18-25 Pa (én time etter antenning) når ovnen/pipen er varm. Det er viktig å oppnå et trekk mellom 18-25 Pa i varmmodus for å oppnå en ren og optimal forbrenning og unngå problemer som pelletsansamling og røykutslipp. Vi anbefaler at du måler trekket i kald tilstand og i varm tilstand, én time etter antenning.

Dersom det ikke kan etableres tilstrekkelig naturlig trekk, kan du montere en røyksuger på pipen, f.eks. Aduro DraftOptimizer

 

Slik fungerer hybridovnens romtemperaturregulering

Ovnen tilpasser seg de tre varmenivåene og regulerer varmenivået hvert tiende minutt avhengig av ønsket romtemperatur. Dersom temperaturen er én grad mer eller mindre enn den ønskede romtemperatur, reguleres varmenivået automatisk inntil ønsket temperatur oppnås (maksimalt ett nivå av gangen). Se utdypende forklaring nedenunder:

 1. Dersom ovnen ikke er i drift og den valgte romtemperatur er høyere enn den faktiske temperaturen i rommet startes ovnen.
 2. Dersom ovnen er i drift, temperaturreguleringen i appen benyttes og røyktemperaturen har vært høyere enn laveste røyktemperatur for varmenivå 1, telles tiden hvor romtemperaturen er enten mindre enn 1 grad for lav eller 1 grad for høy. Se punkt 3 for mer informasjon.
 3. Dersom romtemperaturen er mer enn én grad under ønsket romtemperatur, går ovnen automatisk et driftstrinn (varmenivå) opp etter få sekunder ved første nivåskift. Dersom den lave romtemperaturen vedvarer i mer enn 10 minutter, vil kontrollstyringen øke med enda et driftstrinn, fra nivå 2 til nivå 3. Dersom romtemperaturen er mer enn én grad høyere enn ønsket temperatur går varmenivået ett trinn ned med det samme. Fortsetter romtemperaturen med å være mer enn én grad for høy i mer enn 10 minutter, justeres varmenivået enda et trinn ned, dvs. fra varmenivå 3 til varmenivå 2 eller fra varmenivå 2 til varmenivå 1.

Varmenivået skiftes kun omgående én gang - heretter skjer alle skift med minimum 10 minutters intervaller.

Hvilke smarttelefoner fungerer appen på?

Appen kan brukes på iOS-modeller fra iPhone 6 eller nyere og Android-versjoner fra 5.1 eller nyere.

 

 

Hvordan fungerer Aduro Hybrid-appen?

Hybridovnen kan styres fra Aduro Hybrid-appen. Med appen har du flere muligheter til å styre ovnen, for eksempel på varmenivå, ønsket romtemperatur og "urstyring". Nedenfor kan du lese mer om ovnens funksjoner.

På forsiden av appen kan du se følgende:

 • Driftsstatus: Opptenning, Drift, Stopp, Vedfyring, Avslått, Alarm
 • Varmenivå: 1,2,3 eller temperaturstyring
 • Røykttemperatur
 • CO-nivå: (Sikkerhetsmåling som måler om det kommer røyk bakfra i systemet). Grønn indikator er OK. Hvis indikatoren blir gul senker Hybridovnen varmenivået til 1, og blir indikatoren rød slås ovnen av.
 • App-versjonens nummer
 • Innstillinger: Her kan du velge mellom varmenivå- og romtemperaturstyring. Dersom ikonet blinker grønt er pelletsfunksjonen satt i gang - men ovnen venter på at røyktemperaturen senkes til 100 grader. Når røyktemperaturen er maksimalt 100 grader settes pelletsfunksjonen i gang.

På de neste skjermbildene ser du dette:

 • Varmenivå (3 nivåer)
 • Ønsket romtemperatur (still inn temperaturen du ønsker i rommet)
 • Urstyring
 • Av- og på-knapp
 • Språkvalg
 • Innstillingsguide
 • Justering
 • Info

Urstyringsfunksjonen

Med funksjonen "urstyring" kan du planlegge hvordan ovnen skal brenne i løpet av uken. Du kan velge om ovnen skal slås av, om den skal brenne basert på ønsket varmenivå, eller om den skal brenne basert på romtemperatur. Se eksemplet til høyre:

 • På mandag er ovnen satt til å kjøre på varmenivå fra kl. 14 til 18 (merket med grønt).
 • Tirsdag er ovnen satt til å kjøre på ønsket romtemperatur fra kl. 11 til 15 (merket med blått).
 • De røde feltene gjør at ovnen ikke kjører i disse tidsrommene.

Her finner du en veiledning til hvordan du forbinder mobilen til hybridovnens wifi-modul samt hvordan du forbinder hybridovnen til husets wifi. 

TOP