Bioetanol til din Aduro biopeis

Biopeisene fra Aduro brenner bioetanol. Fordelen med bioetanol er at det er et organisk materiale som ikke avgir røyk, sot eller aske som en vanlig vedovn. Det er også svært brannfarlig.

Fyring uten sjenerende lukt

Det er viktig hvilken type bioetanol du bruker til å fyre med i en biopeis fra Aduro, da bioetanol av dårlig kvalitet kan forårsake lukt og i verste fall skade brenneren. Valg av bioetanol vil også påvirke flammebildet, effekten og hvor lett det er å tenne opp.

Du bør derfor bare bruke flytende bioetanol med en prosentandel på 93–96,5 % for å få en behagelig oppstart og god forbrenning. I tillegg må bioetanolen være godkjent for forbrenning i en biopeis. Bruk bare bioetanol som er merket med UN:1170, som er anbefalt til bioetanolbrennere.
Vær oppmerksom på at det finnes produkter på markedet som inneholder olje og parafin. Du må IKKE bruke disse i en Aduro biopeis.

Bioetanol må håndteres med forsiktighet da det er et flytende og brannfarlig brennstoff. Fyll derfor aldri på bioetanol når peisen er varm eller i bruk. Les mer om sikker påfylling her.

TOP