Klimavennlig brennsel

Visste du at ved er CO2-nøytral?
Dette skyldes at trærne lagrer CO2 når de vokser og frigjør samme mengde CO2 når de dør. Dette er den naturlige syklusen som skjer når trær brytes ned i naturen.

Når veden brennes
Når du brenner veden frigjøres samme mengde CO2 som det ville ha gjort i naturen - verken mer eller mindre (kilde 1).

Det er svært stor forskjell på hvor godt veden utnyttes. En åpen peis utnytter kanskje bare 10–15 % av energien i veden (kilde 2), mens en miljøgodkjent peisovn eller pelletsovn med en effektiv forbrenningsevne gir en varme som tilsvarer 75–88 % av energien i veden. Du trenger derfor mindre ved for å få den samme varmen i en moderne ovn.

Du kan også sikre lavest mulig partikkelutslipp ved å fyre riktig. Det vil si med en moderne peisovn eller pelletsovn, med anbefalt vedtype, opptenningsmetode, lufttilførsel, skorsteinstrekk m.m.

En mer klimavennlig varmekilde
Vedfyring er mer klimavennlig enn andre varmekilder som olje, elektrisitet og gass. Bruker du peisovnen din som en supplerende varmekilde, reduserer du CO2-utslippet ditt. Her kan du beregne reduksjonen din av CO2-utslipp.

Bæredyktig skogdrift
Når vi snakker om tre som en klimavennlig råvare, er det tatt hensyn til en del faktorer:

  1. At det blir plantet flere trær enn det felles. Når det er tilvekst, og skogen vokser, regnes trevirke som en fornybar energikilde. I den vestlige verden planter vi mye mer skog enn vi hugger ned (kilde 3).
  2. At skogsdriften er bærekraftig. Det betyr at avvirkningen skjer kontinuerlig og i et omfang som kun høster overskuddsvirke, uten å redusere den kontinuerlige tilveksten av trær og CO2-lagringen i skogen (kilde 3).

Trebrensel produseres av «avfallstrevirke»Man hugger ikke ned skog bare for å produsere brensel. I produksjonsskogene hogges trærne først og fremst for å produsere tømmer, som brukes til møbler, papir og byggematerialer. Restene fra denne produksjonen brukes deretter til biobrensel. Det er en bærekraftig måte å produsere ved, trepellets og annet trebrensel på fordi den utnytter ressursene på best mulig måte (kilde 1).


Kilder:

1) Københavns Universitet

2) Boken «Hel ved» av Lars Mytting

3) DAPO: Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne