Miljødirektiver

  • Svanemerket
  • Ecodesign
  • FNs verdensmål

Svanemerket

De fleste av peisovnene våre har det nordiske miljømerket Svanemerket, som er en av verdens mest ambisiøse miljøsertifiseringer. Svanemerket er en garanti for at produktene våre er blant markedets minst miljøbelastende. Den lille grønne logoen er «Vanskelig å få. Lett å velge», som Svanemerket selv sier det. 

Svanemerket gjør det lett å gjøre bedre valg for deg, familien og miljøet. 

Krav til peisovner med Svanemerket 
Svanemerket stiller strengere krav enn det lovgivningen gjør. For å oppnå Svanemerkets sertifisering kan nye peisovner bare avgi halvparten så mange partikler som loven forskriver (dvs. under 2 g/kg tre). Til sammenligning sender en gammel peisovn i gjennomsnitt ut tre til fem ganger mer røyk fra skorsteinen enn en moderne, svanemerket ovn.

Svanemerket er et holistisk merke som ser på alle relevante miljøparametere gjennom hele produktets reise.

- Høy virkningsgrad (minimum 76%): jo høyere virkningsgrad, jo bedre utnytter ovnen treet
- Lav partikkelemisjon (under 2 g/kg ved). Peisovner med Svanemerket kan bare avgi halvparten så mange partikler som loven forskriver.
- Miljøvennlig produksjon
- Ovnen er testet av et uavhengig prøveinstitutt

Svanemerkets krav evalueres og strammes inn fortløpende.

Se Aduros sertifikat fra Svanemerket.

Fyr fornuftig
Det er ikke nok med fine partikkeltall og Svanemerke - du har også et ansvar for å passe på miljøet og fyre fornuftig. Derfor har vi utviklet en automatikk, Aduro-tronic, som gjør det lettere for deg å varme opp boligen din effektivt uten vanskeligheter. Du legger helt enkelt tørr tre i ovnen og aktiverer automatikken - deretter klarer den resten.

Fire fyringsråd
1. Bruk ren og tørr ved
2. Sørg for godt med luft
3. Fyr litt om gangen
4. Gå ut og sjekk – røyken skal være nesten usynlig

Les mer om riktig fyring her.

Ecodesign

Ecodesign er et EU-direktiv satt i verk for å minske CO2-utslippene og dermed forbedre luftkvaliteten på tvers av EUs grenser. Direktivet stiller krav til produkters energieffektivitet og partikkelutslipp.

Alle Aduros vedovner, pelletsovner og hybridovner lever opp til Ecodesign-kravene.

Aduro og FNs verdensmål

Hos Aduro støtter vi opp om FNs verdensmål, som frem mot 2030 setter kurs mot en mer bærekraftig utvikling - både for oss mennesker og planeten vi bor på. Vi bidrar til en rekke av FNs verdensmål og fokuserer særlig på følgende mål:

Mål 3: God helse
Vi utvikler vedovner, hybridovner og pelletsovner som sender mindre røyk ut av skorsteinen og dermed reduserer røykplager betydelig. Våre ovner bidrar dessuten til et sunt inneklima. Ovnene skifter konstant ut luften i rommet og forhindrer bl.a. muggsopp ved å sikre at temperaturen ikke blir for lav eller at fuktigheten blir for høy.

Mål 7 og mål 13: Ren energi for alle og Stoppe klimaendringene
Ved å bruke tre til å varme opp boligen din med, unngår du å bruke fossile varmekilder som kull, olje og gass. Man regner med at hver kg ved fyrt i en moderne vedovn i gjennomsnitt reduserer utslippet med mellom 0,5 kg (fjernvarme) til 1 kg CO2 (el-varme og oljefyring). I gjennomsnitt reduserer derfor hver nye vedovn som tas i bruk utslippet med ca. 3 tonn CO2 om året.

Hos Aduro har vi som mål at vi skal gjøre det lett å gjøre det rette, og dermed oppnå bedre forbrenning med minimalt CO2- og partikkelutslipp. Det gjør vi bl.a. gjennom innovasjoner som Aduro-tronic, Aduro Smart Response, Aduro Hybrid og Aduro DraftOptimizer.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Vi anvender gjenbruksmaterialer i form av bl.a. stål og støpejern, og plasttrakta til Aduro Hybrid og pelletsinnsatsen til Aduro Proline Ø45-kurvene er for eksempel framstilt i gjenbrukt plast fra danske husholdninger. Vi bidrar dermed til en sirkulær økonomi der ressursene utnyttes best mulig uten å gå til spille. Samtidig kan mesteparten av materialene fra våre vedovner også gjenbrukes til for eksempel støpejern og glass.