Reklamasjonsrett Aduro Hybrid/pelletsovn

Gratulerer med din nye Aduro hybridovn/pelletsovn!

5 års reklamasjonsrett

I henhold til kjøpsloven gjelder en reklamasjonsrett på fem år fra kjøpsdato av ovnen*. Kjøpskvittering med dato gjelder som bevis.

For alle pelletsovner kan være nødvendig med justering av forbrenningsluft og sneglhastighet for å optimere funksjonen og for å oppnå en effektiv og ren forbrenning. Aduro og våre servicepartnere kan overvåke og justere ovner i Aduro Cloud. Dette er dog kun mulig dersom ovnen er forbundet til clouden via Wi-Fi. Aduro kan derfor ikke behandle klager vedrørende funksjon og forbrenning hvis ovnen ikke er online.

Opplever du problemer med å få ovnen online kan dette skyldes ditt lokale Wi-Fi-nettverk, din router eller telefonoppsetningen. Du finner veiledning om Wi-Fi her, men det er ikke Aduros ansvar å sikre forbindelsen. Du kan kjøpe et servicebesøk for å få ovnen online. Det er et krav at ovnen er online når du ønsker å opprette en reklamasjon vedrørende forbrenning og funksjon. Alternativt tilbyr enkelte av våre forhandlere også denne type hjelp.

Reklamasjonsretten dekker ikke:

  1. Skader som skyldes feilinstallering eller feil bruk av ovnen som f.eks overopphetning samt manglende vedlikehold av ovnen (herunder det årlige servicebesøket).
  2. Løse deler og slitedeler (ildfast stein, glass, pakninger, skinner, malte overflater, el-tenner, sensorer/kontakter, fyringskopp i støpejern og støpejernsrist) da disse slites ved vanlig bruk. Delene kan kjøpes i vår nettbutikk.
  3. Skader som følge av elektrisk overspenning, (kondens) vann i og omkring skorsteinen, for høyt eller lavt skorsteinstrekk og manglende vedlikehold/rengjøring.
  4. Skader på ovnen som har oppstått ved ytre påvirkninger eller skader som er forårsaket av ovnen på andre gjenstander.

LES MER HER

*Vår oppmerksom på at reklamasjonsretten gjelder i henhold til kjøpsloven i det landet der ovnen er kjøpt. Hvis ovnen flyttes til et annet land, eller langt unna forhandleren ovnen er kjøpt hos (f.eks. ut på en øy), er du ikke garantert servicemuligheter på ovnen. Ovnen bør alltid kjøpes i det landet, og området, der den skal monteres.