Valg av peisovn

Det finnes utallige peisovner på markedet, og det enkleste er å la smak og behag bestemme. Det er imidlertid viktig at du tenker deg nøye om før du investerer i ny peisovn til hjemmet, da du vil ha ovnen i mange år. 

I tillegg til å ha oppvarmingsareal, plassering av ovn og avstand til brennbare materialer i tankene, bør du også ta stilling til mer generelle ting som ovnstype, størrelse, betjeningsmuligheter, lufttilførsel og skorsteinstrekk.

Nedenfor har vi samlet relevant informasjon som kan være avgjørende når du skal velge din nye peisovn.

Konveksjons- eller strålevarme?

Det finnes to typer peisovner: strålevarmeovner og konveksjonsovner. Strålevarmeovner konsentrerer varmen rundt ovnen hvilket betyr at luften i nærheten av ovnen blir svært varm, mens temperaturen faller jo lengre vekk man kommer fra ovnen. Konveksjonsovner derimot fordeler varmen gjennom luftsirkulasjon. Dette gir en jevn og behagelig varme - også i nærliggende rom. Konvektionsovne kan typisk stå tættere på brændbare materialer end strålevarmeovne, da overfladen ikke bliver så varm. Dermed er den også mere børnesikker. Alle Aduro-peisovner er konveksjonsovner. 

Passer en stor eller liten peisovn ditt oppvarmingsbehov?

Det er viktig å finne en peisovn med passende størrelse til ditt behov. Valget av størrelse avhenger blant annet av husets isolering, størrelse, innredning, ovnens plassering osv. Ikke velg en peisovn som er for stor, da man vil være tilbøyelig til å fyre med for lav temperatur, slik at varmen ikke blir for kraftig. Det gir en dårlig forbrenning.

Peisovnens varmeytelse er angitt i kilowatt (kW). En tommelfingerregel er at én kW kan varme opp ti kvadratmeter hvis huset er dårlig isolert. Er huset godt isolert kan én kW varme opp 20 kvadratmeter. 
I de aller fleste tilfeller vil alle Aduro peisovner møte ditt varmebehov, da ovnens varmeeffekt typisk kan reguleres fra 3-4 til 8-9 kW. Det er kun i to tilfeller at du bør være oppmerksom på ovnens størrelse:

  • Er ditt varmebehov under 3 kW, bør du vælge en ovn med maksimalt 5 kW i nominell ytelse. 
  • Er ditt varmebehov over 7 kW bør du velge en ovn med en nominell ydelse på minimum 6 kW.

Hvis du er i tvil om hvilken størrelse på peisovnen du bør velge, anbefaler vi at du rådfører deg med din lokale skorsteinsfeier eller forhandler.

Sideglass eller ikke?

En peisovn med sideglass gir større innsyn til flammene, da de kan nytes fra flere sider og ikke bare forfra. Det er imidlertid viktig å ha peisovnens plassering i bakhodet når du skal kjøpe en ny peisovn, da dette har betydning for om du skal velge en variant med eller uten sideglass. 

En peisovn med sideglass skal plasseres lenger unna brennbart materiale enn en peisovn uten sideglass. En peisovn uten sideglass er derfor ideell å plassere i et hjørne. 

Hvor godt er huset ditt isolert?

Vedovner trenger konstant tilførsel av luft for å sikre optimal forbrenning. Dette kan derimot være et problem i moderne og energieffektive hus som ofte er svært tette. Derfor er noen av våre modeller utstyrt med ekstern lufttilførsel som leder luften utenfra og direkte inn i peisovnen. Se etter AIR-ikonet, som kan sees til høyre, blant våre vedovner, hvis du ønsker mulighet for ekstern lufttilførsel.

Ny vedovn med gammel skorstein

Hvis du skal få glede av den nye peisovnen din, skal du forsikre deg om at skorsteinen din fungerer som den skal og er i god stand. Skorsteinen er vedovnens motor og er derfor altavgjørende for peisovnens yteevne. Hvis du er nødt til å holde primærspjeldet eller døren åpen for å holde liv i flammene, er det tegn på at skorsteinen er i dårlig forfatning.

Nye peisovner fungerer annerledes enn de gamle ovnene. I nye ovner er får den varme luften større motstand og derfor sendes det ikke på nær så mye varme opp i skorsteinen som det gjør i eldre ovner. Den "lave" røyktemperaturen medfører mindre trekk i skorsteinen, da trekket oppstår i temperaturforskjellen mellom luften utenfor og røyken inne i skorsteinen. Hvis skorsteinen din ikke fungerer som den skal, vil du dermed oppleve røyknedslag, at røyken siver ut i rommet der den står samt dårlig forbrenning. I slike tilfeller anbefaler vi å montere røyksugeren Aduro DraftOptimizer på toppen av skorsteinen, så du får en stabil drift i skorsteinen. Les mer om Aduro DraftOptimizer her

Velg en ovn med enkel betjening

God lufttilførsel er alfa omega 
Aduros ovner er utstyrt med ulike luftspjeld for regulering av luften ved forbrenning: primære, sekundære og tertiære luftspjeld. Primærluften brukes i starten til at få forbrenningen i gang, mens sekundærluften holder ilden vedlike. På sekundærspjeldet regulerer man selve effekten. Tertiærluften er en konstant luftstrøm som sikrer at røykgasserne avbrennes. Denne reguleres automatisk. Illustrasjonen til høyre viser peisovnen med angivelse av primær-, sekundær og tertiær lufttilførsel.

Automatisk regulering av primærluftspjeldet
Ønsker du en peisovn som er enkel å betjene og stort sett selvkjørende, er en Aduro peisovn med Aduro-tronic-automasjon svaret. Aduro-tronic regulerer automatisk primærluften i peisovnen din med ett enkelt trekk og fungerer uten bruk av elektrisitet. Alle Aduro peisovner er utstyrt med Aduro-tronic som standard. Les mer om Aduro-tronic her.  

Ruteskyll
For å sikre fritt innblikk til flammene er alle peisovner fra Aduro dessuten utstyrt med et effektivt ruteskyll som forhindrer sotdannelse på glasset. Ruteskyll er en slags luftgardin som føres ned over glasset og motvirker dannelsen av sot. Det betyr også mindre rengjøring for deg.
Ruteskyllet virker kun dersom sekundærspjeldet er åpent.

TOP