Trepellets til din Aduro pelletsovn

Det er ikke likegyldig hva slags type trepellets du bruker til å fyre med i din Aduro pelletsovn, fordi kvaliteten har direkte påvirker både støynivået og renseintervallet til ovnen. Derfor bør du bare bruke Ø6 mm-piller med en maks. lengde på 30 mm og en fuktighet på maks. 10 % av vekten, som overholder standarden ENplus kvalitet A1.

Vi har erfart at mørke pellets har negativ innvirkning på støynivå og renseintervall. Derfor anbefaler vi at du bruker lyse pellets uten tilsatte bindemidler eller bark. 

TOP