Miljø

  • Svanemerket
  • CO2

For å understreke satsningen på miljøvennlig forbrenning og produksjon bærer størstedelen av våre ovner det nordiske miljømerket Svanemerket. En svanemerket peisovn slipper ut lite partikler i luften og gir mer varme per vedkubbe. En svanemerket ovn kan redusere vedforbruket ditt med 30-40 prosent. Dette gir en garanti for at produktene våre er blant de minst miljøbelastende på markedet. 

Under de mest restriktive kravene
Aduro-ovner har enestående lave utslipp av partikler - ved både høy og lav effekt. Størstedelen av Aduro-ovnene har et partikkelutslipp på under 2 gr. partikler per kg ved som fyres (tørrvekt). Til sammenligning kan eldre peisovner og peisovner som betjenes feil ha et partikkelutslipp på 50-80 g. partikler pr. kg. ved som fyres. Mengden av partikler fra en svanemerket ovn er faktisk nesten 70 prosent mindre enn myndighetens krav til rentbrennende ovner. Rentbrennende peisovner får ved fyring en brennkammertemperatur på 600-800 grader - hvilket gir høy varme og lite forurensing. Med en svanemerket ovn fra Aduro er det ganske enkelt tatt hensyn til deg, familien din og miljøet ditt.  

Krav til Svanemerket
- Høy virkningsgrad (minimum 76%): jo høyere virkningsgrad, jo bedre utnytter ovnen treet
- Lav partikkelemisjon (under 2 g/kg)
- Miljøvennlig produksjon
- Svært lavt utslipp av skadelige partikler
- Ovnen er testet av et uavhengig prøveinstitutt

Et miljømessig forbilde
Aduro 13/13.1 er et godt eksempel på en Aduro-ovn med unik lav emisjon av partikler - 1,16 g/kg tre, hvilket er blant de aller beste i verden.

Fyr fornuftig
Det er ikke nok med fine partikkeltall og Svanemerke - du har også et ansvar for å passe på miljøet og fyre fornuftig. Derfor har vi utviklet en automatikk,
Aduro-tronic, som gjør det lettere for deg å varme opp boligen din effektivt uten vanskeligheter. Du legger helt enkelt tørt tre i ovnen og aktiverer automatikken - deretter klarer den resten.

Positivt CO2-regnskap

Du kan med god samvittighet fyre i din Aduro peisovn da oppvarming med tre er CO2-nøytralt. Ved opptar nemlig like mye CO2 fra atmosfæren mens trærne gror, som veden frigir når den brenner. Hver ny peisovn som tas i bruk, vil i gjennomsnitt spare oss for 4 tonn CO2-utslipp i året (Kilde: Energistyrelsen).

Spar kloden for fire tonn CO2

Oppvarming av boligen vår er sammen med transport den største kilden til utslipp av CO2. Hver danske peisovn sparte i 2007 miljøet i gjennomsnitt for fire tonn CO2 i året (Kilde: Energistyrelsen i Danmark).