Aduro varmefordeler

Aduro varmefordeler forbedrer komforten ved at den diskrét fordeler den varme luften fra peisovnen jevnt i rommet (maksimal luftstrøm 255 m³/t). Aduro varmefordeler bruker hverken batterier eller kabler, men genererer egen elektrisitet ved å konvertere varme til elektrisitet ved hjelp av den termoelektriske effekten. Når overflatetemperaturen på peisovnens topplate når rundt 65 °C eller mer, vil det termoelektriske element langsomt aktivere møllen, og deretter vil luftstrømmen stige i takt med stigende overflatetemperatur. Overfyring vil redusere produktets effektivitet og kan være ødeleggende for strømgeneratoren og produktets garanti. For å unngå skade på produktet må Aduro varmefordeler fjernes hvis overflatetemperaturen overstiger 345°C. 

TOP