Miljø

  • Svanemerket
  • CO2
  • Ecodesign 2022
  • FNs verdensmål

Svanemerket

For å understreke satsningen på miljøvennlig forbrenning og produksjon bærer størstedelen av våre ovner det nordiske miljømerket Svanemerket. En svanemerket peisovn slipper ut lite partikler i luften og gir mer varme per vedkubbe. En svanemerket ovn kan redusere vedforbruket ditt med 30-40 %. Dette gir en garanti for at produktene våre er blant de minst miljøbelastende på markedet. 

Under de mest restriktive kravene
Aduro-ovner har enestående lave utslipp av partikler - ved både høy og lav effekt. Størstedelen av Aduro-ovnene har et partikkelutslipp på under 2 g partikler per kg ved som fyres (tørrvekt). Til sammenligning kan eldre peisovner og peisovner som betjenes feil ha et partikkelutslipp på 50-80 g partikler per kg ved som fyres. Mengden av partikler fra en svanemerket ovn er faktisk nesten 70 % mindre enn myndighetens krav til rentbrennende ovner. Rentbrennende peisovner får ved fyring en brennkammertemperatur på 600-800 grader - hvilket gir høy varme og lite forurensing. Med en svanemerket ovn fra Aduro er det ganske enkelt tatt hensyn til deg, familien din og miljøet.  

Krav til Svanemerket
- Høy virkningsgrad (minimum 76%): jo høyere virkningsgrad, jo bedre utnytter ovnen treet
- Lav partikkelemisjon (under 2 g/kg ved)
- Miljøvennlig produksjon
- Svært lavt utslipp av skadelige partikler
- Ovnen er testet av et uavhengig prøveinstitutt

Fyr fornuftig
Det er ikke nok med fine partikkeltall og Svanemerke - du har også et ansvar for å passe på miljøet og fyre fornuftig. Derfor har vi utviklet en automatikk,
Aduro-tronic, som gjør det lettere for deg å varme opp boligen din effektivt uten vanskeligheter. Du legger helt enkelt tørr tre i ovnen og aktiverer automatikken - deretter klarer den resten.

Positivt CO2-regnskap

Du kan med god samvittighet fyre i din Aduro-peisovn da oppvarming med tre er CO2-vennlig. Ved opptar nemlig like mye CO2 fra atmosfæren mens trærne gror, som veden frigir når den brenner. Hver ny peisovn som tas i bruk vil i gjennomsnitt spare oss for 4 tonn CO2-utslipp i året (Kilde: Energistyrelsen).

Spar kloden for fire tonn CO2
Oppvarming av boligen vår er sammen med transport den største kilden til utslipp av CO2. Hver danske peisovn sparte i 2007 miljøet i gjennomsnitt for fire tonn CO2 i året (Kilde: Energistyrelsen i Danmark).

Ecodesign 2020

Ecodesign er et EU-direktiv satt i verk for å minske CO2-utslippene og dermed forbedre luftkvaliteten på tvers av EUs grenser. Direktivet stiller krav til produkters energieffektivitet og partikkelutslipp.

Alle Aduros vedovner, pelletsovner og hybridovner lever opp til Ecodesign-kravene. Når du kjøper en ovn fra Aduro er du derfor sikret en bæredyktig ovn med fokus på miljøvennlig forbrenning.

Aduro og FNs verdensmål

Hos Aduro støtter vi opp om FNs verdensmål, som frem mot 2030 setter kurs mot en mer bærekraftig utvikling - både for oss mennesker og planeten vi bor på. Vi bidrar til en rekke av FNs verdensmål og fokuserer særlig på følgende mål:

Mål 3: God helse
Vi utvikler vedovner, hybridovner og pelletsovner som sender mindre røyk ut av skorsteinen og dermed reduserer røykplager betydelig. Våre ovner bidrar dessuten til et sunt inneklima. Ovnene skifter konstant ut luften i rommet og forhindrer bl.a. muggsopp ved å sikre at temperaturen ikke blir for lav eller at fuktigheten blir for høy.

Mål 7 og mål 13: Ren energi for alle og Stoppe klimaendringene
Aduros vedovner gjør det mulig å bruke bærekraftig energi til å varme opp sin med, da forbrenning av tre er CO2-nøytralt. Det betyr at du ikke belaster atmosfæren med ytterligere CO2 når du fyrer korrekt i ovnen. Trær opptar akkurat like mye CO2 fra atmosfæren mens de gror, som de frigir når de blir brent.

Ved å bruke tre til å varme opp boligen din med, unngår du å bruke fossile varmekilder som kull, olje og gass. Man regner med at hver kg ved fyrt i en moderne vedovn i gjennomsnitt reduserer utslippet med mellom 0,5 kg (fjernvarme) til 1 kg CO2 (el-varme og oljefyring). I gjennomsnitt reduserer derfor hver nye vedovn som tas i bruk utslippet med ca. 3 tonn CO2 om året.

Hos Aduro jobber vi for at det skal være enkelt å gjøre det riktig, slik at man lettere kan oppnå en miljøvennlig forbrenning med minst mulig CO2- og partikkelutslipp. Det gjør vi bl.a. gjennom innovasjoner som Aduro-tronic, Aduro Smart Response, Aduro Hybrid og Aduro DraftOptimizer.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Vi anvender gjenbruksmaterialer i form av bl.a. stål og støpejern, og plastikktrakten til Aduro Hybrid er f.eks. laget av genbruksplast fra danske husholdninger. Vi bidrar dermed til en sirkulær økonomi der ressursene utnyttes best mulig uten å gå til spille. Samtidig kan mesteparten av materialene fra våre vedovner også gjenbrukes til for eksempel støpejern og glass.