Aduro planter trær

Skogsområder er det meste effektive redskapet vi har i dag til å trekke CO2 ut av atmosfæren. Skogene kan kalles jordens lunger, og ifølge FNs klimapanel er en økning av verdens skogarealer et viktig redskap for å redusere CO2-avtrykket vårt.

Derfor investerer Aduro i skog i Litauen som vi driver på bærekraftig vis, noe som betyr at vi hele tiden opprettholder en tilvekst i tremasse og gjenplanting av trær. Vi forventer å oppnå et årlig areal av bærekraftig tilvekst av tre som svarer til forbruket til ca. 10.000 Aduro peisovner.

Planting og selvforyngelse
Driften av skogen skjer i samarbeid med danske Hedeselskabet, som har stor erfaring med bærekraftig skogdrift med fokus på grønn innovasjon, naturforvaltning, miljøforbedring og klimatilpasning. Når vi forynger skogen, altså sår nye trær etter hogst, bruker vi en kombinasjon av metoder, avhengig av miljøet i skogbunnen og omgivelsene. Vi følger og støtter naturen – og bruker frøene fra utvalgte trær. Denne naturlige nyplantingen, som kalles selvforyngelsen, gir opptil 10 000 trær per hektar. I områder der det er vanskelig å oppnå en selvforyngelse, planter vi nye trær.

Under drift av skogen kan vi løpende ta ut trær til en menge formål, blant annet som erstatning for mer CO2-tunge materialer som olje, kull, stål og betong.

CO2-nøytral oppvarming med ved
Vedfyring er miljøvennlig oppvarming. Ved er helt CO2-nøytralt, og dermed verdens mest klimavennlige råstoff. Ved å fyre med ved belaster du nesten ikke atmosfæren med ekstra CO2. Trærne lagrer CO2 mens de vokser. Når et tre blir brent, frigis den samme mengden CO2 igjen, og denne tas så opp igjen av andre trær. Ved reetablering av skog og bærekraftig skogsdrift sikrer man samtidig tilvekst av trær og skog.