Valg av peisovn

Det er utallige peisovner på markedet - derfor er det en god ide å overveie følgende, innen du kjøper: 

- Ønsker du klassisk design i støpejern eller moderne design i platejern?
- Hvor stor er avstanden til brennbare materialer?
- Hvor mange kvadratmeter og lokaler skal peisovnen varme opp?
- Er peisovnen den eneste varmekilden, eller skal den supplere for eksempel oljefyr eller el-varme?


Hvilken størrelse skal man velge?
Det er viktig å finne den riktige størrelsen på din peisovn, den skal passe til ditt behov. Dermed utnytter du ovnen best og får mest mulig varme ut av den. Den riktige størrelsen på peiseovnen avhenger blandt annet av husets isolering, størrelse, innredning, ovnens plassering etc. Ikke kjøp en for stor peisovn, da kan varmen bli for kraftig.

Peisovnenes nominelle ytelse er angitt i kilowatt (kW). En tommelfingerregel er at én kW kan varme opp ti kvadratmeter, hvis huset er dårligt isolert. Er huset godt isolert, kan én kW varme opp 20 kvadratmeter. Ved å fyre med lange intervaller og store vedkubber kan man typisk få peisovnen til å yte 50% af den nominelle ytelse. Ved å fyre med flere mindre vedkubber og hyppige fyringer kan effekten på peisovnen økes noe.

Hvis du er i tvil om hvor stor peisovn du skal velge, anbefaler vi at du rådfører deg med din skorsteinsfeier eller lokale forhandler.

Konveksjon- eller strålevarme?
Konveksjonsovner er den nye generasjon av peisovner. Ovnen varmer luften opp, og sender den rundt i lokalet. Det giver en jevn og behagelig varme, også i nærliggende rom. Siden overflatene typisk ikke blir like varme kan konveksjonsovnene ofte stå tettere på brennbare materialer enn strålevarmeovne. Dermed er den også sikkrere for barnefamilier. 

Strålevarmeovner er derimot kjent av mange generasjoner. Her blir varmen konsentrert omkring ovnen. Dermed blir luften tett på ovnen meget varm, mens temperaturen faller jo lenger vekk man kommer fra ovnen.

 

Konvektionsvarme
Strålevarme