Installering av peisovn

Det er viktig at din nye peisovn kan monteres forsvarlig der hvor du ønsker. Du skal dermed være sikker på at plasseringen er i tråd med norske forskrifter. Ved installasjon av ovn er det spesielt viktig å være oppmerksom på peisovnens størrelse og den forskriftsmessige avstanden til brendbart materiale. Aduros konveksjonsovner kan typisk stå tettere på brendbart materiale enn ovner med strålevarme.

Avstand til brennbart materiale

Står peisovnen opp mot en mursteinsvegg eller andre ikke-brennbare materialer er det ingen minimums avstandskrav. Imidlertid kan det være lurt å holde en avstand på fem til ti centimeter til veggen. Dermed utnytter du konveksjonsvarmen til fulle, samt at det gjør rengjøring enklere.

For peisovner som står opp mot brennbart materiale må minimumskravet for avstand til slike materialer være oppfylt. I de tekniske beskrivelsene av hver enkelt Aduro peisovn kan du se hva kravet for nettopp denne ovnen er. Videre anbefaler vi at du rådfører deg med med forhandler, kommune og skorsteinsfeier hvis du skulle være usikker på kravene. Det er deg og din montør som er ansvarlig for monteringen av peisovnen, og at det gjeldene reglementet blir overholdt. Peisovnen kan først tas i bruk når den er godkjent av en skorsteinsfeier.

Bemærk: For at en peisovn kan plasseres på et brennbart underlag som f.eks tregulv eller gulvteppe kreves det at det legges en ikke-brennbar plate imellom ovnen og gulvet. Den anbefalte størrelsen på platen avhenger av peisovnens størrelse, men den skal minimum dekke 30 cm forran ovn og 15 cm på hver side. Aduro har et bredt utvalg av plater. Les mer her.

Tilkobling til mursteinsskorstein

Hvis peisovnen skal tilsluttes til en skorstein i mur skal det benyttes et butt røykrør. Til Aduros peisovner anvendes det et rør med en diameter på 150 mm. Etter grundig oppmåling kan det lages et hull i skorsteinen hvor røykinnføringen plasseres og mures tett med mørtel for peis. Etter dette plasseres peisovnen og røykrøret settes på plass. Det skal så legges en tynn pakning mellom røykrør og røykinnføring. Røykrøret skal gå fem til ti cm inn i røykinnføringen, men må ikke blokkere åpningen i skorsteinen.

Les mer om de norske reglene hos Departementet for Samfunnssikkerhet og Beredsskap.

Skorsteinens funksjon og betydning

Du kan lese mer om skorsteinens funksjon og betydning samt betydningen av et ordentlig skorsteinstrekk her.