Fyring i peisovnen

Hvilken vedtype er egnet til peisovner?

Vi anbefaler å bruke kløyvet bjørke- eller bøkved som har vært oppbevart i minst ett år under tak. Ved som oppbevares innendørs har en tendens til å bli for tørr og dermed brenne for hurtig.

Treet skal helst være felt om vinteren, da kan du være sikker på at fuktigheten er passe. Treet bør kløyves i stykker på ca ti centimeter. For å oppnå optimal forbrenning kan ikke vedens fuktighet overstige 18 %. Dette vil tilsvare ett års oppbevaring under tak. Fuktigheten kan måles med en fuktmåler, eller ved å smøre oppvaskmiddel på den ene siden og blåse på den andre. Hvis veden er har riktig tørrhet vil det komme såpebobler, se denne veiledning.

Hvordan tenne opp i en peisovn?
Opptenningen er meget avgjørende for en hurtig og effektiv start på forbrenningen. Begynn med å åpne helt for primærluft nederest på peisdøren og sekundærluft øverst på peisdøren. Legg en vedkubbe på tvers i vedkammeret og plasser to opptenningsbriketter opp mot kubben. Tenn på brikettene og legg hurtig to nye trestykker i vinkel over brikettene, lent opp mot den første vedkubben. Dermed vil du få lufttilførsel til brikettene, samtidig som du sikkrer at flammene får god tilførsel på brennbart materiale.  

Hold døren ca. en cm åpen, inntil glasset er så varmt at man ikke lenger kan røre ved det. Lukk deretter døren. Når det er klare, synlige flammer og ilden har fått et godt tak i veden kan primærluften nederst på døren lukkes. 

Hvordan fyrer jeg i min peisovn?

For å få den beste forbrenningen skal man regulere varmemengden med den type brensel du bruker. Små vedkubber gir en kraftigere forbrenning enn store da overflaten er større og mer gass blir frigitt.  

Etter dette avgjør mengden ved i brennkammeret også forbrenningen. Til normal bruk bør man ikke legge mer en to vedstykker inn. Hvis man ønsker en høy effekt kan man legge mer ved på. 

Når du legger en ny vedkubbe på skal man åpne primærluften nederet på døren intill ilden har fått skikkelig tak. For å utnytte ditt brensel optimalt kan du la glørene ligge så lenge at det er nødvendig å åpne primærluften i ca to minutter for å fyr på nye vedkubbene.

For å redusere risikoen for at det spres aske fra ovnen når døren åpnes for innleggelse av nytt vedstykke er det en god idé og åpne spjeldet til askeskuffen i ca ett minutt før døren åpnes. Dette resulterer i økt trekk gjennom ovnen og reduserer risikoen for at aske drysser ut.

Dårlig trekk i skorsteinen
Hvis skorsteinen er for lav, utett eller har mangelfull isolering kan det oppstå problemer med trekket fra skorsteinen (la skorsteinsfeieren vurdere dette). Trekket skal være på ca 15 pascal. 

Hvis trekket er i orden kan man prøve å forlenge opptenningsfasen (bruke flere vedkubber), slik at skorsteinen gjennomvarmes godt. Skorsteinen oppnår først optimalt trekk når den er varm.

Opptenningsfasen kan forlenges ved å bruke store mengder opptenningspinner, samt en til to opptenningskubber. Når det er dannet et lag med glør fylles to til tre vedkubber til.