Isoleringssteinene (vermiculiteplatene) i brennkammeret er knekt?

De ”gule platene” (vermiculiteplatene) i brennkammeret slites naturlig og må skiftes ut når det kommer riper på mer enn 5 mm i diameter. Det har ingen betydning for brennovnens isolasjonsevne at steinene knekker eller sprekker, så lenge ripen ikke er mer enn 5 mm bred.

Platenes holdbarhet avhenger av hvor mye og hvor kraftig ovnen blir brukt. Du kan selv skifte ut platene som kommer i ferdige sett. Settene kan kjøpes gjennom våre forhandlere eller i vår nettbutikk www.aduroshop.com.

Du kan også kjøpe hele plater og selv kopiere de slitte platene. Spør våre forhandlere.


Peisovnen min ”tikker”. Hvorfor?

Det er ikke uvanlig at peisovnen lager en tikkelyd. Peisovner som er produsert av platejern ”tikker” jevnlig under oppvarming og nedkjøling. Lyden kommer fra spenninger i platejernet i forbindelse med sveisingen av peisovnen. Mange opplever likevel denne ”tikkingen” som en del av hyggen med å ha peis. Spenningene avtar med tiden og kan reduseres ved å fyre godt opp i peisovnen noen ganger.


Hvorfor blir glasset sotet eller hvitt og hvordan rengjør jeg glasset?

Vått tre, dårlig skorsteinstrekk og fyring ved for lav temperatur kan lage sotflekker på glasset. Disse går imidlertid lett av med en fuktig klut som du dypper i kald aske fra ovnen og gnir på det sotete glasset.
 
Det finnes også rengjøringsmidler som er spesielt egnet til å fjerne sot fra ruten, f.eks. Aduro Easy Clean-svampen som kan brukes igjen og igjen.
Se film om Aduro Easy Clean her.

Hvis glasset blir HVITT, er det et tegn på at glasset ikke blir rengjort regelmessig og/eller at man fyrer med
•    Reklamer, melkekartonger o.l.
•    Trykkimpregnert trevirke, sponplater o.l.
•    Ikke godkjent brensel som koks, kull o.l.
                                                                                           
Dette fører til at det ved svært høye temperaturer frigjøres kjemikalier som dessverre setter seg på glasset som en hvit film, og som ikke går bort.


Pakningen ved dør/glass har løsnet?

Med tiden blir pakningene rundt glass og dør harde og slitte, hvilket kan resultere i at de løsner og faller av. Men pakningene kan med fordel vedlikeholdes ved at man ”trykker” de på plass. Da mykgjøres pakningene, hvilket forlenger levetiden og sørger for at glasset/døren forblir tett.
Pakningene må derfor sjekkes jevnlig. Hvis de ikke er tette, må de skiftes ut. Pakninger kan kjøpes gjennom våre forhandlere eller i vår nettbutikk www.aduroshop.com.

HUSK: å rengjøre glass og dør for skitt og sot innen nye pakninger monteres. Pakningen i døren kan med fordel monteres med varmebestandig lim. Spør vår forhandlere.


Kan peisovnen ruste?

Peisovnens overflate er malt med en varmebestandig Senotherm® maling som, ved korrekt oppbevaring og installasjon, ikke blir utsatt for rustangrep.
Hvis peisovnen din ruster er den blitt utsatt for fukt, f.eks. fra kondens fra skorsteinen. Rust kan også oppstå dersom alle spjeldene er lukket. Da vil luften i brennkammeret stå stille/være kjølig, hvilket kan skape kondens på peisovnens overflate. Dette ser man særlig i hytter hvor peisovnen benyttes periodevis. Husk derfor å åpne peisovnens spjeld litt slik at luften kan sirkulere og skape gjennomtrekk.
Vi anbefaler at peisovnen også blir brukt i varme perioder slik at skorstein og peisovnen gjennomvarmes, hvilket minsker risikoen for kondens og rustangrep.

HUSK: peisovnen må ikke rengjøres med vann. Ikke bruk sprit eller andre oppløsningsmidler da dette vil fjerne malingen. Vi anbefaler en tørr klut til å tørke av peisovnen med.


Kan riper, merker og slitasje repareres?

Hvis peisovnen får en ripe, et slag eller hvis overflaten på peisovnen slites ned, kan den lett etterbehandles/friskes opp med den originale Senotherm®-lakken på sprayboks. Senotherm-lakken er en varmebestandig maling som er utrolig lett å jobbe med. Den komme i både svart, svart metallic og grå hos din lokale forhandler.

OBS: Alt vedlikehold av peisovnen må skje når den er kald.

Veiledning for lakkering: 
1.    Overflaten slipes forsiktig med fint sandpapir (korn 280-320)
2.    Fjern overflatestøv med en tørr klut
3.    Dekk til glass og håndtak, slik at det ikke tar farge
4.    Sprayboksen ristes svært godt
5.    Ovnen lakkeres på 20-30 cm avstand. Legg heller to tynne lag enn ett 
       tykt.
6.    Ovnen blir som ny


Hvorfor kommer det aske og røyk ut når døren åpnes?

Peisovnen er beregnet til intermitterende brensel. Det betyr at peisovnen brenner godt med en liten mengde brensel som typisk varer 1-2 timer (det kan gå opptil 4-5 timer); god lufttilførsel så lenge det frigis røykgasser samt at man lar det brenne ned til glødelaget før man fyller på nytt brensel.
 
Hvis døren åpnes mens det er synlige flammer, blir en stor mengde kald luft lukket inne i brennkammeret, hvilket kan resultere i at asken virvles opp og røykgener oppstår. Vent derfor alltid nøye med å fylle på brensel til det bare er et glødelag igjen, og ingen synlige flammer.

Om det mot forventning skulle være behov for å åpne døren før det er dannet et glødelag, kan døren åpnes ca. 1-2 cm i 10-20 sekunder eller primærspjeldet kan være åpent i ca. 1-2 min. Dette vil resultere i økt trekk gjennom ovnen og dermed redusere risikoen for flyveaske og røykplager.

Skorsteinen kan også være synderen
Hvis det ikke er nok trekk i skorsteinen (lavt skorsteinstrekk) vil røyken alltid finne den enkleste veien ut, f.eks. gjennom døren eller ved røykstussen.

Vær oppmerksom på at det lave skorsteinstrekket ofte forekommer i tette hus, ved kraftige ovnsvifter  og ventilasjonsanlegg som kan skape undertrykk i rommet rundt peisovnen. Dette kan gi røykplager og dårlig forbrenning. I slike tilfeller vil det være nødvendig å åpne et vindu for å tilføre luft til forbrenningen og dermed utligne undertrykket.

Les mer om skorsteinens betydning for peisovnen under menypunktet ”Skorstein”.


Kan man fyre over natten?

Nei, det kan man ikke!
Å fyre ”over natten” er en av de største misforståelsene som er forbundet med fyring i peisovner. Hvis man fyller på store mengder ved eller briketter sent om kvelden samtidig med at man skrur ned lufttilførselen, blir forbrenningen hverken korrekt eller komplett. Røykgassene vil ikke bli korrekt avbrent (= røyklukt) da gassene ikke blir ført korrekt opp gjennom skorsteinen fordi forbrenningstemperaturen er for lav. Gassene vil kondensere i skorsteinen og sette seg som sot/løpesot som med tiden kan forårsake skorsteinsbrann.


Hva er Aduro-tronic automatikk?

Med Aduro-tronic får du enklere peisovnsbetjening, mindre brenselforbruk og miljøvennlig forbrenning. Det eneste du behøver å gjøre er å legge tørr ved i ovnen, og med ett enkelt trekk aktiveres automatikken. Deretter regulerer den automatisk forbrennningsluften og sørger for en optimal forbrenning

Med Aduro-tronic får du:
•    Enkel betjening
•    Opptil 40% mindre vedforbruk*
•    En ren og miljøvennlig forbrenning
•    Færre partikler, mindre ressursforbruk
•    En enkel løsning som gir deg mye glede

* Kostnadsfordelene ved bruk av automatikken avhenger av hvor god du er til å betjene peisovnen din.

Alle Aduro peisovner er utstyrt med Aduro-tronic som standard.
Se film om automatikkens funksjon her.


Det er ikke nok trekk i skorsteinen, så peisovnen brenner ikke slik den skal. Hva skal jeg gjøre?

Hvis du opplever dårlig forbrenning og skorsteinstrekk kan årsaken være:
•    At skorsteinen er for lav (dvs. ikke kommer over mønet på huset)
•    At huset ligger i le av høye trær eller andre hus
•    At skorsteinen ikke er tett (den trekker falsk luft inn, for eksempel ved    
     manglende fuger eller dårlig isolering)
•    At det er undertrykk i huset (pga. ovnsvifte/ventilasjonsanlegg, så
     peisovnen ikke får nok luft)
•    At huset rett og slett er for godt isolert, slik at peisovnen ikke mottar nok
      luft til forbrenningen.

Dårlig skorsteinstrekk kan i noen tilfeller forbedres ved en høyere røykgasstemperatur, så korrekt opptenning er svært viktig. F.eks. vil tørt tre gi bedre forbrenning og en høyere temperatur i ovnen, hvilket vil øke trekket i skorsteinen. Motsatt kan fuktig brensel forverre skorsteinstrekket når temperaturen i ovnen blir lavere, hvilket gir mindre oppdrift i skorsteinen. Vi anbefaler å bruke bjørk- eller bøkeved med en luftfuktighet på maks. 18%.

Uteblir effekten ved korrekt fyring kan man skape et bedre skorsteinstrekk ved å:
•    Forlenge høyden på skorsteinen
•    Montere en ”aspirotor” - en roterende skorsteinshette som øker trekket
     markant og minimerer risikoen for røyknedslag
•    Montere en røyksuger på skorsteinen
•    Sikre skorsteinen mot utettheter ved f.eks. renseluke, ledd og evt.
     mangelfull isolering

Ta eventuelt kontakt med din lokale skorsteinsfeier for en profesjonell vurdering av skorsteinstrekket.

Aduro Flow Kit til Aduro 9-serien
Vi har utviklet et spesialsett til Aduro 9-serien som vi kaller Aduro 9 Flow Kit. Med dette settet kan man enkelt oppjustere peisovnens røyktemperatur, hvilket vil gi et bedre skorsteinstrekk. Se mer her.

Få optimalt trekk i skorsteinen med Aduro DraftOptimizer. Les mer her

Peisovnen min "hyler". Hva gjør jeg?

Hvis peisovnen din "hyler" kan det som regel hjelpe å flytte den bakerste isoleringssteinen 2 mm til siden og/eller oppover. Hylingen kan også være et tegn på at trekket i skorsteinen er for høyt i forhold til det som anbefales (12-15 Pascal). Hvis dette er tilfellet anbefaler vi å montere et spjeld i skorsteinen eller i røykrøret.