Isoleringssteinene (vermiculiteplatene) i brennkammeret er knekt?

De ”gule platene” (vermiculiteplatene) i brennkammeret slites naturlig og må skiftes ut når det kommer riper på mer enn 5 mm i diameter. Det har ingen betydning for brennovnens isolasjonsevne at steinene knekker eller sprekker, så lenge ripen ikke er mer enn 5 mm bred.

Platenes holdbarhet avhenger av hvor mye og hvor kraftig ovnen blir brukt. Du kan selv skifte ut platene som kommer i ferdige sett. Settene kan kjøpes via våre forhandlere eller via vår nettbutikk www.aduroshop.com.

Du kan også kjøpe hele plater, og selv kopiere de slitte platene. Spør våre forhandlere.


Peisovnen min ”tikker”. Hvorfor?

Det er ikke uvanlig at peisovnen lager en tikkelyd. Peisovner som er produsert av platejern ”tikker” jevnlig under oppvarming og nedkjøling. Lyden kommer fra spenninger i platejernet i forbindelse med sveisingen av peisovnen. Mange opplever likevel denne ”tikkingen” som en del av hyggen med å ha peis. Spenningene avtar med tiden og kan reduseres ved å fyre godt opp i peisovnen noen ganger.


Hvorfor blir glasset sotet eller hvitt, og hvordan rengjør jeg glasset?

Vått tre, dårlig skorsteinstrekk og fyring ved for lav temperatur, kan lage sotflekker på glasset. Disse går imidlertid lett av med en fuktig klut, som du dypper i kald aske fra ovnen og gnir på det sotete glasset.
 
Det finnes også rengjøringsmidler som er spesielt egnet til å fjerne sot fra ruten, f.eks. Aduro glassrens eller Aduro Easy Clean svampen som kan brukes igjen og igjen.
Se film om Aduro Easy Clean her.

Hvis glasset blir HVITT, er det et tegn på at glasset ikke blir rengjort regelmessig og/eller at man fyrer med
•    Reklamer, melkekartonger o.l.
•    Trykkimpregnert trevirke, sponplater o.l.
•    Ikke godkjent brensel, som koks, kull o.l.
                                                                                           
Dette fører til at det ved svært høye temperaturer frigjøres kjemikalier som dessverre setter seg på glasset som en hvit film, som ikke går bort.


Pakningen ved dør/glass har løsnet?

Med tiden blir pakningene ved glass og luke harde og slitte, som kan bety at de løsner og faller av. Men pakningene kan med fordel vedlikeholdes ved at man ”trykker” på den, for eksempel i lokket. Da mykgjøres pakningen, hvilket forlenger levetiden og luken forblir tett.
Pakningene må derfor sjekkes jevnlig. Hvis de ikke er tette, må de skiftes ut. Pakkesettene kan kjøpes via våre forhandlere eller via vår nettbutikk www.aduroshop.com.

HUSK: å rengjøre glass og luke for skitt og sot innen nye pakninger monteres. Pakningen i luken kan med fordel monteres med varmebestandig lim. Spør vår forhandlere.


Kan peisovnen ruste?

Peisovnens overflate er malt med en varmebestandig Senotherm® maling, som ved korrekt oppbevaring og installasjon ikke blir utsatt for rustangrep.
Hvis peisovnen din ruster, er den blitt utsatt for fukt, f.eks. fra kondens fra skorstenien. Rusten kan også oppstå hvis alle spjeldene er lukket. Da vil luften i brennkammeret stå stille/være kjølig, hvilket kan skape kondens på peisovnens overflate. Dette ser man særlig i hytter, hvor peisovnen benyttes periodevis. Husk derfor å åpne peisovnens spjeld lite grann, slik at luften kan sirkulere og skape gjennomtrekk.
Vi anbefaler at peisovnen også blir brukt i varme perioder slik at skorstein og peisovnen gjennomvarmes, hvilket minsker risikoen for kondens og rustangrep.

HUSK: peisovnen må ikke rengjøres med vann. Ikke bruk sprit eller andre oppløsningsmidler, da dette vil fjerne malingen. Vi anbefaler en tørr klut til å tørke av peisovnen.


Kan riper, merker og slitasje repareres?

Hvis peisovnen får en ripe, et slag eller hvis overflaten på peisovnen slites ned, kan den lett etterbehandles/friskes opp med den originale Senotherm® lakken på sprayboks. Senotherm lakken er en varmebestandig maling som er utrolig lett å jobbe med. Den komme i både sort, sort metallic og grå hos din lokale forhandler.

Merk: Alt vedlikehold av peisovnen må skje når den er kald.

Veiledning for lakkering:
 
1.    Overflaten slipes forsiktig med fint sandpapir (korn 280-320)
2.    Fjern overflatestøv med en tørr klut
3.    Dekk til glass og håndtak, slik at det ikke tar farge
4.    Sprayboksen ristes svært godt
5.    Ovnen lakkeres på 20-30 cm avstand. Legg heller to tynne lag enn ett 
       tykt.
6.    Ovnen blir som ny


Hvorfor kommer det aske og røyk ut når luken åpnes?

Peisovnen er beregnet til intermitterende brensel. Det betyr at peisovnen brenner godt med en liten mengde brensel, som typisk varer 1-2 timer (det kan gå opptil 4-5 timer), at det er god lufttilførsel så lenge der frigis røykgasser, samt at man lar det brenne ned til glødelaget før man fyller på ny brensel.
 
Hvis luken åpnes mens det er synlige flammer, blir en stor mengde kald luft lukket inne i brennkammeret, hvilket kan resultere i at asken virvles opp og røykgener oppstår. Vent derfor alltid med å fylle på brensel til det bare er et glødelag igjen, og ingen synlige flammer.

Om det nå likevel er behov for å åpne luken før det er dannet et glødelag, kan luken åpnes ca. 1-2 cm i 10-20 sekunder eller primærspjeldet i ca. 1-2 min. Dette vil resultere i økt trekk gjennom ovnen og dermed redusere risikoen for flyveaske og røykgener.

Skorsteinen kan også være synderen
Hvis det ikke er nok trekk i skorsteinen (lav skorsteinstrekk), vil røyken alltid finne den enkleste veien ut, f.eks. gjennom luken eller ved røykstussen.

Vær oppmerksom på at den lave skorsteinstrekken ofte forekommer ved tette hus, kraftige huver og ventilasjonsanlegg som kan skape undertrykk i rommet rundt peisovnen. Dette kan gi røykgener og dårlig forbrenning. I slike tilfeller vil det være nødvendig å åpne et vindu for å tilføre luft til forbrenningen og dermed utligne undertrykket.

Les mer om skorsteinens betydning for peisovnen under menypunktet ”Skorstein”.


Kan man fyre over natten?

Nei, det kan man ikke!
Å fyre ”over natten” er en av de største misforståelser som er forbundet med fyring i peisovner. Hvis man fyller på store mengder tre eller briketter sent om kvelden samtidig med at man skrur ned lufttilførselen, blir forbrenningen verken korrekt og komplett. Røykgassene vil ikke bli korrekt avbrent (= røyklukt), da gassene ikke blir ført korrekt opp gjennom skorsteinen, fordi forbrenningstemperaturen er for lav. Gassene vil kondensere i skorsteinen og sette seg som sot/løpesot som med tiden kan forårsake skorsteinsbrann.


Hvad er Aduro-tronic automatikk?

Med Aduro-tronic får du enkel betjening, mindre brenselsforbruk og miljøvennlig forbrenning. Du legger bare tørr ved i ovnen, og med ett enkelt trekk aktiveres automatikken. Derefter regulerer den automatisk forbrennningsluften og sikrer at du får en optimal forbrenning

Med Aduro-tronic får du:
•    Enkel betjening
•    Opptil 40% mindre forbruk av ved*
•    En ren og miljøvennlig forbrenning
•    Færre partikler, mindre ressursforbruk
•    En enkel løsning som gir deg mye glede

* Kostnadsfordelene ved bruk av automatikken avhenger av hvor god du er til å betjene peisovnen din.

Alle Aduro peisovner er utstyrt med Aduro-tronic som standard.
Se film om automatikkens funksjon her.
Automatisk luftregulering fra Aduro | Se Aduro-tronic automatik til brændeovn online


Det er ikke nok trekk i skorsteinen, så peisovnen brenner ikke slik den skal. Hva skal jeg gjøre?

Hvis du opplever å ha dårlig forbrenning og skorsteinstrekk, kan årsaken være:
•    At skorsteinen er for lav (dvs. ikke kommer over mønet på huset)
•    At huset ligger i le av høye trær eller andre hus
•    At skorsteinen ikke er tett (den trekker falsk luft inn, for eksempel ved    
     manglende fuger eller dårlig isolering)
•    At det er undertrykk i huset (pga. huv/ventilasjonsanlegg, så
     peisovnen ikke får nok luft)
•    At huset rett og slett er for godt isolert, så peisovnen ikke mottar nok
      luft til forbrenningen.

Dårlig skorsteinstrekk kan i noen tilfeller forbedres ved en høyere røykgasstemperatur, så korrekt opptenning er svært viktig. F.eks. vil tørt tre gi bedre forbrenning og en høyere temperatur i ovnen, hvilket vil øke trekken i skorsteinen. Motsatt kan fuktig brensel forverre skorsteinstrekken når temperaturen i ovnen blir lavere, hvilket gir mindre oppdrift i skorstenen. Vi anbefaler å bruke bjørk- eller bøkeved med en luftfuktighet på maks. 18%.

Uteblir effekten ved korrekt fyring, kan man skape en bedre skorsteinstrekk ved å:
•    Forlenge høyden på skorsteinen
•    Montere en ”aspirotor” - en roterende skorsteinshette som øker trekken
     markant og minimerer risikoen for røyknedslag
•    Montere en røyksuger på skorsteinen
•    Sikre skorsteinen mot utettheter ved f.eks. renseluke, ledd og evt.
     mangelfull isolering

Ta eventuelt en prat med pipefeieren og la ham/hun vurdere dette.

Aduro Flow Kit til Aduro 9 serien
Vi har utviklet et spesialkit til Aduro 9 serien, som vi kaller Aduro 9 Flow. Med dette settet kan man enkelt justere ovnen til å gi en høyere røyktemperatur, hvilket vil gi bedre skorsteinstrekk. Se mer her.

Få optimalt trekk i skorsteinen med Aduro DraftOptimizer. Les mer her

Peisovnen min "hyler". Hva gjør jeg?

Hvis peisovnen din "hyler", kan det som regel avhjelpes ved, at man flytter den bakerste isoleringssteinen 2 mm til siden og/eller oppover. Det kan også være et tegn på, at trekket i skorstenen er for høyt i forhold til det anbefalte. Hvis dette er tilfellet, anbefaler vi å montere et spjeld i skorsteinen eller i røykrøret.