Miljø

  • Svanemerket
  • CO2

For å understreke satsningen på miljøvennlig forbrenning og produksjon bærer størstedelen av våre ovner det nordiske miljømerket Svanemerket. En svanemerket peisovn slipper ut lite partikler i luften og gir mer varme per vedkubbe. En svanemerket ovn kan redusere vedforbruket ditt med 30-40 %. Dette gir en garanti for at produktene våre er blant de minst miljøbelastende på markedet. 

Under de mest restriktive kravene
Aduro-ovner har enestående lave utslipp av partikler - ved både høy og lav effekt. Størstedelen av Aduro-ovnene har et partikkelutslipp på under 2 g partikler per kg ved som fyres (tørrvekt). Til sammenligning kan eldre peisovner og peisovner som betjenes feil ha et partikkelutslipp på 50-80 g partikler per kg ved som fyres. Mengden av partikler fra en svanemerket ovn er faktisk nesten 70 % mindre enn myndighetens krav til rentbrennende ovner. Rentbrennende peisovner får ved fyring en brennkammertemperatur på 600-800 grader - hvilket gir høy varme og lite forurensing. Med en svanemerket ovn fra Aduro er det ganske enkelt tatt hensyn til deg, familien din og miljøet.  

Krav til Svanemerket
- Høy virkningsgrad (minimum 76%): jo høyere virkningsgrad, jo bedre utnytter ovnen treet
- Lav partikkelemisjon (under 2 g/kg ved)
- Miljøvennlig produksjon
- Svært lavt utslipp av skadelige partikler
- Ovnen er testet av et uavhengig prøveinstitutt

Et miljømessig forbilde
Aduro 13/13.1 er et godt eksempel på en Aduro-ovn med unik lav emisjon av partikler - 1,16 g/kg tre, hvilket er blant de aller beste i verden.

Fyr fornuftig
Det er ikke nok med fine partikkeltall og Svanemerke - du har også et ansvar for å passe på miljøet og fyre fornuftig. Derfor har vi utviklet en automatikk,
Aduro-tronic, som gjør det lettere for deg å varme opp boligen din effektivt uten vanskeligheter. Du legger helt enkelt tørr tre i ovnen og aktiverer automatikken - deretter klarer den resten.

Positivt CO2-regnskap

Du kan med god samvittighet fyre i din Aduro-peisovn da oppvarming med tre er CO2-nøytralt. Ved opptar nemlig like mye CO2 fra atmosfæren mens trærne gror, som veden frigir når den brenner. Hver ny peisovn som tas i bruk vil i gjennomsnitt spare oss for 4 tonn CO2-utslipp i året (Kilde: Energistyrelsen).

Spar kloden for fire tonn CO2
Oppvarming av boligen vår er sammen med transport den største kilden til utslipp av CO2. Hver danske peisovn sparte i 2007 miljøet i gjennomsnitt for fire tonn CO2 i året (Kilde: Energistyrelsen i Danmark).