Vedlikehold

OBS: All vedlikeholdelse av peisovnen bør kun foretas når ovnen er kald. Pakninger, glass, isoleringsstein, røyklederplate, uttrekksskinner, støpejernsrist og håndtak er slitedeler som ikke er omfattet av garantien.

Pakninger:
Med tiden blir pakningene slitte og bør derfor sjekkes jevnlig. Er de utette bør de skiftes, da det er vesentlig at ovnen er tett. 

Rengjøring av glass:
Vått tre kan gi sotflekker på glasset. Disse fjernes lett med en fuktig klut som du dypper i kald aske fra ovnen. Det finnes også rengjøringsprodukter som er spesielt utviklet for å fjerne sot fra glasset, for eksempel Aduro Easy Clean-svampen. Svampen hverken risser eller ødelegger glassets overflate og kan brukes flere ganger. Det er ikke nødvendig å bruke vann eller rengjøringsmiddel. Se film om Aduro Easy Clean her.

En del av glassets vedlikeholdelse er å etterspenne glassbeslagene kort tid etter at ovnen er tatt i bruk, og løpende sjekke at pakningene sitter korrekt.

Brennkammeret:
De gule platene i brennkammeret slites naturlig og bør skiftes ut når det oppstår revner på mer enn en halv centimeters bredde. Platenes holdbarhet avhenger av hvor mye ovnen blir brukt og hvor "hardt" det fyres. Materialet er porøst, så for å unngå at platene knekker, er det viktig å legge veden forsiktig inn i brennkammeret framfor å kaste den inn. Du kan selv bytte platene som kommer i ferdige sett. Du kan også kjøpe hele plater og kopiere de slitte. Spør din forhandler om råd. 

Røyklederplate:
For at holde vedlike peisovnens isoleringsevne, er det vikig å utskifte røyklederplaten når den er slitt ned til ½ tykkelse. Revner i steinen har ingen betydning for isoleringsevnen.

Aske:
Tøm askeskuffen innen den blir overfylt. La alltid et askelag være igjen i bunnen av ovnen. Dette hjelper til med å isolere brennkammeret og gjør det enklere å fyre opp i ovnen. 

Rengjøring av peisovnen:
Ovnens overflate er malt med en varmebestandig Senotherm®-lakk som holder seg penest hvis peisovnen støvsuges utvendig med et lite munnstykke med myke børster. Du kan også fjerne støv på ovnen med en tørr klut. Ikke bruk sprit eller andre oppløsningsmidler da dette vil fjerne malingen. Peisovnen MÅ IKKE rengjøres med vann.

Innsiden av peisovnen og røykrøret kan rengjøres gjennom døren og eventuelt gjennom renseåpningen i røykrøret. Den øverste av de ildfaste steinene (røyklederplaten) kan fjernes. For å få fri adgang til toppen av peisovnen og røykrøret, avmonteres røyklederplaten som er montert med to skruer. Røykrøret kan også fjernes fra ovnen og renses på denne måten. Innvendig rengjøring av peisovnen og røykrøret bør foretas årlig eller oftere, avhengig av hvor ofte peisovnen brukes. Denne type arbeid kan også bestilles hos skorsteinsfeieren.

Kleberstein:
Kleberstein kan holdes ren med såpevann og en stiv børste.

Fettstein (Serpentino):
Fettstein kan rengjøres med en myk, fuktig klut eller ved bruk av sulfovann. Unngå å bruke kalkoppløsende midler da steinen inneholder kalk.

Reperasjon av overflaten:
Aduro peisovnene er malt med en varmebestandig spraymaling (Senotherm®) som tåler temperatur på opptil 500 grader. Fordelen ved denne type malingen er at det er enkelt å gjenoppfriske ovnen eller reparere risser i overflaten. Alle kan klare denne oppgaven og oppnå et perfekt resultat. Senotherm®-lakk på sprayboks fås enten i svart, svart metallic eller grå farge og kan kjøpes gjennom våre forhandlere eller i vår nettbutikk www.aduroshop.com/.
Motsatt er ulempen ved malingen at den er følsom overfor striper og fuktighet, og dermed ikke er like motstandsdyktig på overflaten som for eksempel pulverlakk. Aduro peisovner er svanemerkede og lever dermed opp til kravene som Svanemerket stiller. Vår maling inneholder derfor ingen  oppløsningsmidler, hvilket medfører at malingen fester seg litt dårligere enn annen maling.

Se veiledning til hvordan du lakkerer peisovnen nedenunder.