Konveksjonsovner

Det finnes to typer peisovner: strålevarmeovner og konveksjonsovner. Strålevarmeovner konsentrerer varmen rundt ovnen, i motsetning til konveksjonsovner, som fordeler varmen gjennom luftsirkulasjon. Alle Aduro-peisovner er konveksjonsovner som vil si at de har en innerovn og et ytre skall. Mellom ovnen og skallet trekkes det inn kald luft nedenfra som deretter varmes opp i brennkammeret, for så å sendes ut fra ovnen som varm luft. Dermed oppstår det bedre luftsirkulasjon i rommet samt en jevn og behagelig varmefordeling. Det ytre skallet på konveksjonsovnen blir ikke spesielt varmt, hvilket betyr at ovnen kan plasseres tettere på brennbare materialer. De fleste Aduro-ovner kan plasseres mellom 25 og 30 cm fra brennbare materialer. I bruksveiledningen og på typeskiltet bakpå ovnen står det hvilke avstandskrav som skal overholdes ved montering.

De aller fleste moderne peisovner på dagens marked er oppbygget etter konveksjonsprinsippet.

Konveksjonsvarme
Strålevarme