Valg av peisovn

Det er utallige peisovner på markedet - derfor er det en god idé å overveie følgende innen du kjøper: 

- Ønsker du klassisk design i støpejern eller moderne design i platejern?

- Hvor stor er avstanden til brennbare materialer?

- Hvor mange kvadratmeter skal peisovnen varme opp?

- Er peisovnen den eneste varmekilden eller skal den supplere for eksempel oljefyr eller elektrisk varme?


Stor eller liten?

Det er viktig å finne en peisovn med passende størrelse til ditt behov. Valget av størrelse avhenger blant annet av husets isolering, størrelse, innredning, ovnens plassering osv. Ikke velg en peisovn som er for stor, da man vil være tilbøyelig til å fyre med for lav temperatur, slik at varmen ikke blir for kraftig. Det gir en dårlig forbrenning.

Peisovnens varmeytelse er angitt i kilowatt (kW). En tommelfingerregel er at én kW kan varme opp ti kvadratmeter hvis huset er dårlig isolert. Er huset godt isolert kan én kW varme opp 20 kvadratmeter. Ved å fyre i lange intervaller med store vedkubber kan man typisk få peisovnen til å yte 50% av nominell ytelse. Ved å fyre hyppig med flere mindre vedkubber kan effekten på peisovnen økes noe. Hvis du er i tvil om hvilken størrelse på peisovnen du bør velge, anbefaler vi at du rådfører deg med din lokale skorsteinsfeier eller forhandler.

I de aller fleste tilfeller vil alle Aduro- og Asgård-peisovner møte ditt varmebehov, da ovnens varmeeffekt kan reguleres. Typisk fra 3-4 til 8-9 kW. Det er kun i to tilfeller at du bør være oppmerksom på ovnens størrelse. Er ditt varmebehov under 3 kW, bør du vælge en ovn med maksimalt 5 kW i nominell ytelse. Er ditt varmebehov over 7 kW bør du velge en ovn med en nominell ydelse på minimum 6 kW.

 

Konveksjons- eller strålevarme?

Konveksjonsovner er en ny generasjon av peisovner som fordeler varmen via luftsirkulasjon. Dette gir en jevn og behagelig varme - også i nærliggende rom. Konveksjonsovner kan typisk stå tettere på brennbare materialer enn strålevarmeovner da overflaten ikke blir fullt så varm. Dermed er den også mer barnesikker. Strålevarmeovner er derimot kjent for mange generasjoner. Her blir varmen konsentrert rundt ovnen. Det betyr at luften i nærheten av ovnen blir svært varm, mens temperaturen faller jo lengre vekk man kommer fra ovnen.

Konveksjonsvarme
Strålevarme

 

Ny vedovn med gammel skorstein?

Hvis du skal få glede av den nye vedovnen din, skal du forsikre deg om at skorsteinen din fungerer som den skal og er i god stand. Skorsteinen er vedovnens motor og er derfor altavgjørende for at du får suksess med vedovnen din. Hvis du er nødt til å holde primærspjeldet eller døren åpen for å holde liv i flammene, er det tegn på at skorsteinen er i dårlig forfatning.

Nye og miljøvennlige vedovner fungerer annerledes enn de gamle ovnene. I nye ovner er får den varme luften større motstand og derfor sendes det ikke på nær så mye varme opp i skorsteinen som det gjør i eldre ovner. Den "lave" røyktemperaturen medfører mindre trekk i skorsteinen, da trekket oppstår i temperaturforskjellen mellom luften utenfor og røyken inne i skorsteinen. Hvis skorsteinen din ikke fungerer som den skal, vil du dermed oppleve røyknedslag, at røyken siver ut i rommet der den står samt dårlig forbrenning. I slike tilfeller anbefaler vi å montere røyksugeren Aduro DraftOptimizer på toppen av skorsteinen, så du får en stabil drift i skorsteinen.