Installering av peisovn

Det er viktig at din nye peisovn kan monteres forsvarlig der hvor du ønsker det. Du skal være sikker på at peisovnens plassering er i tråd med norske forskrifter. Vær derfor spesielt oppmerksom på peisovnens størrelse og den forskriftsmessige avstanden til brennbart materiale. Aduros konveksjonsovner kan typisk stå tettere på brennbart materiale enn ovner med strålevarme.

Avstand til brennbart materiale

Står peisovnen opp mot en mursteinsvegg eller andre ikke-brennbare materialer, er det ingen minimumskrav til avstand. Av hensyn til rengjøringen og for optimal utnyttelse av konveksjonsluften, anbefales det imidlertid å holde en avstand på 5-10 cm avstand til veggen.

Det stilles kun avstandskrav når peisovnen er plassert opp mot brennbart materiale. I de tekniske beskrivelsene av hver enkelt Aduro peisovn kan du se hva kravet for nettopp din ovnen er. Videre anbefaler vi at du rådfører deg med din forhandler, kommune og skorsteinsfeier hvis du skulle være usikker på kravene. Det er deg og din montør som er ansvarlig for at peisovnen monteres forsvarlig og at gjeldende reglement overholdes. Peisovnen kan først tas i bruk når den er godkjent av en skorsteinsfeier.

OBS: For at en peisovn kan plasseres på et brennbart underlag som f.eks tregulv eller gulvteppe kreves det at det legges en ikke-brennbar plate mellom ovnen og gulvet. Den anbefalte størrelsen på gulvplaten avhenger av peisovnens størrelse, men platen skal dekke minimum 30 cm foran ovnen og 15 cm til hver side. Aduro har et bredt utvalg av plater. Les mer her.

Tilkobling til murskorstein

Hvis peisovnen skal tilkobles en murskorstein benyttes bakutgangen eller et buet røykrør via topputgangen. Til Aduros peisovner anvendes det et rør med en diameter på 150 mm. Etter grundig oppmåling kan det lages et hull i skorsteinen hvor røykrørsinnføringen plasseres og mures tett med peismørtel. Deretter monteres peisovnen og røykrøret settes på plass. Det legges en tynn pakning mellom røykrøret og røykrørsinnføringen for å tette installasjonen. Røykrøret skal gå 5-10 cm inn i røykrørsinnføringen, men må ikke blokkere åpningen i skorsteinen.

Les mer om de norske reglene hos Departementet for Samfunnssikkerhet og Beredsskap.

Skorsteinens funksjon og betydning

Du kan lese mer om skorsteinens funksjon og betydning samt betydningen av et ordentlig skorsteinstrekk her.

Visste du at...

det er mulig å øke virkningsgraden med 5-7% hvis du velger topputgang og forlenger med en meter uisolert røykrør? Hermed beholder du varmen i rommet i stedet for å lede den vekk i skorsteinen.