Fyring i peisovnen

Hvilken vedtype er egnet til peisovner?

Vi anbefaler å bruke kløyvet bjørke- eller bøkeved som har vært oppbevart i minst ett år under tak. Ved som oppbevares innendørs har en tendens til å bli for tørr og dermed brenne for raskt.

Treet skal helst være felt om vinteren da kan du være sikker på at fuktigheten er passe. Treet bør kløyves i stykker på ca. 10 cm. For å oppnå optimal forbrenning kan ikke vedens fuktighet overstige 18 %. Dette vil tilsvare ett års oppbevaring under tak. Fuktigheten kan måles med en fuktmåler eller ved å smøre oppvaskmiddel på den ene siden av vedkubben og blåse på den andre. Hvis veden har riktig tørrhet vil det komme såpebobler. Se mer i denne veiledningen.

Hvordan tenne opp i en peisovn?
Opptenningen er meget avgjørende for en hurtig og effektiv start på forbrenningen. Begynn med å åpne helt opp for primærluften nederest på peisdøren og sekundærluften øverst på peisdøren. Legg en vedkubbe på tvers i brennkammeret og plasser to opptenningsbriketter opp mot kubben. Tenn på brikettene og legg raskt to nye vedkubber i vinkel over brikettene, lent opp mot den første vedkubben. Dermed vil du få tilstrekkelig lufttilførsel til brikettene, samtidig som du sikrer at flammene får nok tilførsel av brennbart materiale.  

Hold døren ca. 1 cm åpen inntil glasset er såpass varmt at man ikke lenger kan røre ved det. Lukk deretter døren. Når det er klare, synlige flammer og ilden har fått et godt tak i veden kan primærluften nederst på døren lukkes. 

Hvordan fyrer jeg i min peisovn?

For å få den beste forbrenningen skal man regulere varmemengden med den type brensel man bruker. Små vedkubber gir en kraftigere forbrenning enn store, da overflaten er større og mer gass frigis.  

Etter dette avgjør mengden ved i brennkammeret også forbrenningen. Til normal bruk bør man ikke legge på mer enn to vedkubber. Hvis man ønsker en høyere effekt kan man legge mer ved på. 

Når du legger på en ny vedkubbe skal du åpne primærluften nederst på døren inntil ilden har fått skikkelig tak. For å utnytte brenselet optimalt kan du la glørene ligge så lenge at det er nødvendig å åpne primærluften i ca. 2 minutter for å fyr på nye vedkubbene.

For å redusere risikoen for spredning av aske fra ovnen når døren åpnes for innleggelse av ny vedkubbe, er det en god idé å åpne spjeldet til askeskuffen i ca. 1 minutt før døren åpnes. Dette gir økt trekk i ovnen og reduserer risikoen for at aske faller ut.

Dårlig trekk i skorsteinen
Hvis skorsteinen er for lav, utett eller har mangelfull isolering kan det oppstå problemer med trekket fra skorsteinen (la skorsteinsfeieren vurdere dette). Trekket skal være på ca. 12-15 pascal. 

Hvis trekket er i orden, kan man prøve å forlenge opptenningsfasen ved å bruke flere vedkubber, slik at skorsteinen blir ordentlig gjennomvarm. Skorsteinen oppnår først et optimalt trekk når den er varm nok.

Opptenningsfasen kan dessuten forlenges ved å bruke store mengder opptenningspinner samt én til to opptenningskubber. Når det er dannet et godt lag med glør fylles det på to til tre vedkubber til.