How to get success with your Aduro Hybrid stove

 • FAQ
 • Aduro Hybrid app
 • Troubleshooting

Slik fyller du pellets på H1

The Aduro Hybrid has an integrated pellet container with room for 15 kilograms og wood pellets. Click the photo to see, how to load pellets with the accompanying funnel.

Aduro H1 har en integrert pelletssilo med plass til 15 kg trepellets. Se hvordan du fyller på pellets med den medfølgende trakten her.

Can Aduro H1 burn 24/7?

The answer is YES. It only takes a little cleaning. If you would like to use the pellet function several consecutive days, it is possible to scrape slags and ash out from the burn cave along the way. We always recommend cleaning the stove when it is cold, but cleaning of the burn cave may be done when the stove is running. In this movie we show how (minute 8:00-8:25). The interval for cleaning is greatly influenced by the pellet quality. Therefore, it is important that you only use approved pellets, as some pellet types gives more slags and ash than other.

We have learned that most customer with a good chimney can burn for 50 hours at heat level 1 before cleaning is necessary.

Slik sikrer du korrekt skorstenstrekk med Aduro DraftOptimizer

Pelletsfyring krever et stabilt skorstenstrekk. Det er særlig viktig å sikre et jevnt og konstant skorstenstrekk ved fjernopptenning av ovnen, da du ikke har mulighet for å holde øye med og eventuelt gripe inn i opptenningen.

Aduro DraftOptimizer er en røyksuger som skaper et stabilt og godt skorstenstrekk. Les mer her.

Når du anvender Hybridovnen med Aduro DraftOptimizer (ADO) har du to muligheter:

 1. Du kan bruke ADO manuelt - enten med medfølgende potentiometer/regulering eller med en fjernkontroll. Vær oppmerksom på at du skal benytte samme innstilling hver gang.
 2. Du kan la Hybridovnen styre ADO.

Dersom du velger sistnevnte løsning vil Hybridovnen starte ADO når ovnen er i pelletsmodus. Dersom du skifter fra pellets til vedfyring, vil ovnen holde ADO i gang sålenge røyktemperaturen er over 50 grader.

Dersom du vil ha hjelp fra ADO til å tenne vedkubber kan du sette ovnen i pelletsmodus i ett minutt og deretter stoppe den. Etterfølgende vil ADO arbeide i 5 minutter.

Slik fungerer Hybridovnens romtemperaturregulering

Ovnen tilpasser seg de tre varmenivåene og regulerer varmenivået hvert tiende minutt avhengig av ønsket romtemperatur. Dersom temperaturen er én grad mer eller mindre enn den ønskede romtemperatur, reguleres varmenivået automatisk inntil ønsket temperatur oppnås (maksimalt ett nivå av gangen). Se utdypende forklaring nedenunder:

 1. Dersom ovnen ikke er i drift og den valgte romtemperatur er høyere enn den faktiske temperaturen i rommet startes ovnen.
 2. Dersom ovnen er i drift, temperaturreguleringen i appen benyttes og røyktemperaturen har vært høyere enn laveste røyktemperatur for varmenivå 1, telles tiden hvor romtemperaturen er enten mindre enn 1 grad for lav eller 1 grad for høy. Se punkt 3 for mer informasjon.
 3. Dersom romtemperaturen er mer enn én grad under ønsket romtemperatur, går ovnen automatisk et driftstrinn (varmenivå) opp etter få sekunder ved første nivåskift. Dersom den lave romtemperaturen vedvarer i mer enn 10 minutter, vil kontrollstyringen øke med enda et driftstrinn, fra nivå 2 til nivå 3. Dersom romtemperaturen er mer enn én grad høyere enn ønsket temperatur går varmenivået ett trinn ned med det samme. Fortsetter romtemperaturen med å være mer enn én grad for høy i mer enn 10 minutter, justeres varmenivået enda et trinn ned, dvs. fra varmenivå 3 til varmenivå 2 eller fra varmenivå 2 til varmenivå 1.

Varmenivået skiftes kun omgående én gang - heretter skjer alle skift med minimum 10 minutters intervaller.

Why does the pellet function sometimes not cut out before the smoke temperature is above 300°C, when the user manual states it should turn off at 280°C?

When the smoke temperature reaches around 280°C, the pellet function will turn off. The extinguishing process lasts 5 minutes, to ensure the augers are cleared of remaining pellets. The fan will run at max level and the temperature will rise during these 5 minutes, leading the stove to reach a smoke temperature above 300°C before the actual pellet function turns off.

What is the optimal smoke temperature at the three different heat levels?

It depends on a number of factors, but with an optimal installation, the smoke temperature will be:

 1. heat level 1: 150-165
 2. heat level 2: 190-200
 3. heat level 3: 240-265

Slik fungerer appen

Første skjermbilde

 • Driftsstatus: Opptenning, Drift, Stopp, Vedfyring, Avslått, Alarm
 • Varmenivå: 1,2,3 eller temperaturstyring
 • Røykttemperatur
 • CO-nivå: Grønn indikator er OK. Hvis indikatoren blir gul senker Hybridovnen varmenivået til 1, og blir indikatoren rød slås ovnen av.
 • App-versjonens nummer
 • Innstillinger: Her kan du velge mellom varmenivå- og romtemperaturstyring. Dersom ikonet blinker grønt er pelletsfunksjonen satt i gang - men ovnen venter på at røyktemperaturen senkes til 100 grader. Når røyktemperaturen er maksimalt 100 grader settes pelletsfunksjonen i gang.

Andre skjermbilde

 • Med et enkelt trykk på skjermen skifter du mellom varmenivå- og romtemperaturstyring.

Tredje skjermbilde

 • Av- og på-knapp
 • Språkvalg og innstillingsguide (skal du ut av guiden lukkes appen og startes opp igjen)

How does the timer/week program work?

Timer/week program makes it possible to plan, how the stove should run during the week. When you open settings, a new window will open giving you the option to set up heat level, wanted room temperature and timer. When pressing timer, a time table will open. In the time table, you can program, how the stove should run during the week.

The picture on the right illustrates, how it looks when timer has been selected. All days and timeslots will be marked green at the start. There are 5 icons in the top. We will explain them below:

The red icon is the ”off switch” which is used when the stove has to be turned off at specific times. You can mark the days/times off the day, where you want the stove to be turned off, with red.

The blue icon is the room temperature. The days where you want a specific room temperature, you can use the blue button to mark it in the timetable. The timer adjust according to the temperature you have chosen in the app. The green icon is heat level, ie. the three heat levels offered in the app. As with the desired room temperature, the timer can remember the heat level, which is set. This is the level your stove will adjust to at the times marked with green.

The icon with two arrows is the ”Reset button” that remembers and resets your time table to default. The icon with a floppy disk/drive is the save function, ie. When you have chosen your plan, you will have to remember to press this icon.

Example of how the timer function works:

You can set the stove, so your room temperature is 25° from 12 AM to 12 PM. From 12 PM, you keep running with the chosen heat level. See picture below. You can however not set the stove to 25°C from 12 AM to 12 PM and then set it to 20°C from 12 PM. If you want temperature changes during the day, you can only set it up to swap between wanted room temperature and heat level. Not from room temperature to room temperature.

Feilfinding

Feil og info Grunn Utbedring
Kan ikke forbinde app og peisovn til WiFi-nettverk Det er viktig at det er en stabil WiFi-dekning der Hybridovnen er installert. Hvis du ikke har en god dekning, kan det være vanskelig få forbundet ovnen med Cloud-løsningen - og det kan derfor forekomme en ustabil drift. Last ned en WiFi Analyzer-app og sjekk WiFi-signalet.
Installer router/WiFi tett på ovnen.
Gjenstart appen og prøv igjen.
Kan ikke finne nettverk når det er introdusert et nytt software i styringen på Hybridovnen Software Lukk appen.
Slå av strømmen til Hybridovnen.
Slå på strømmen og åpne appen igjen.
Mislykket opptenning 1 = ingen pellets
2 = defekt vifte
3 = defekt elektrisk tenner
Sjekk pelletssiloen.
Rengjør brennhulen.
CO-sensor er gul/rød CO-sensoren sitter ved pelletssjakten og skal sikre at det ikke fyres når det ikke er et tilstrekkelig skorstenstrekk. Her er det tre feilmuligheter:
1 = aske og kullrester i brennhulen
2 = for lavt skorstenstrekk
3 = nye pellets med støv og avgassning
Avhengig av årsak:
1 = rens brennhulen.
2 = forbedre skorstenstrekket - evt. med røyksugeren Aduro DraftOptimizer.
3 = åpne et vindu i rommet og la døren foran pelletssiloen stå åpen i 10 minutter.
Pelletsposen kan åpnes 24 timer på forhånd for å sikre avgassning av pelletsene.
Ovnen går over i varmenivå 1 med 100 % effekt på viften (full utlufting) når CO-måleren viser gult.
Alarm: Luftspjeld 2 er lukket Evt. lukket pga. rengjøring? Åpne luftspjeldet (se manual).
Alarm: Døren er åpen Åpen dør
Defekt dørkontakt.
Lukk døren.
Hvis feilen fremdeles er aktiv kontaktes servicemontør.
Alarm: Ingen brensel 1 = sjekk pelletssiloen. Kjøp pellets
eller benytt ved.
Alarm: Ingen brensel (falsk positiv alarm) Ovnen fyrer ved for lav temperatur på det valgte varmenivå. Sjekk installasjonen og skorstenstrekket.
Lukk trespjeldet slik at det står i posisjon 5 (se manual).
Alarm: Mislykket opptenning For dårlig skorstenstrekk.
Ingen pellets i siloen.
Sjekk installasjonen og skorstenstrekket.
Sjekk pelletssiloen.
Sot på glasset. Pelletsforbrenning vil alltid etterlate støv på rutene. For dårlig skorstenstrekk.
Trespjeldet er lukket og rutenes funksjon er slått av.
Sjekk installasjonen og skorstenstrekket.
Åpne treluftspjeldet slik at det står mellom posisjon 2 og 3 (se manual).
Pelletsfunksjonen avbrytes etter påfylling av ved. Døren er ikke lukket skikkelig.
Døren har vært åpen i mer enn 3 minutter.
Lukk døren.
Lukk døren innen det har gått 3 minutter.
Pellets overfyller brennhulen. For dårlig skorstenstrekk.
Aske og kullrester i brennkammeret.
Brennhulen har ikke korrekt plassering i brennkammeret.
Ny type pellets.
Avhengig av årsak:
Rens brennhulen.
Lukk spjeldet til treforbrenningen slik at det står i posisjon 5 (se manual).
Plasser brennhulen i riktig posisjon slik at den ligger tett inntil bakveggen og bunnen av brennkammeret.
Forbedre skorstenstrekket - evt. med røyksugeren Aduro DraftOptimizer.

Bruk samme type pellets som tidligere har gitt en god forbedring.

Kontakt servicemontør som kan justere pelletsmengden og viften.